Nytt

Patruljebåtene Monte Sperone og Monte Cimone tilhørende det italienske finans­politiet Guardia di Finanza på havnen i Palermo på Sicilia. Foto: Sirius 21 / Wikimedia Commons (utsnitt).

 

I en operasjon koordinert av påtale­myndig­heten i Palermo på Sicilia, har det italienske finans­politiet Guardia di Finanzas spesial­enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet, GICO, arrestert femten personer av tunisisk og italiensk nasjonalitet, siktet for å ha drevet «sikker, inkognito og hurtig» menneske­smugling både over Middel­havet og videre til Nord-Europa.

Prisen for overfarten til vår verdensdel var 3000 euro, skriver Corriere della Sera. Det raffinerte tilbudet ser ut til særlig å ha blitt benyttet av lite anbefalelses­verdige individer.

Etter påtale­myndighetens beskrivelse var den kriminelle organisasjonen av det «innovative slaget», og tjenestene som ble tilbudt, var «spesielt appetitt­vekkende» for personer etterlyst av politiet. Medlemmene hadde spesialiserte roller, hvor en utformet strategien, en annen iland­stigningene, som skjedde i Marsala på Sicilia, en tredje de falske dokumentene, en fjerde håndteringen av pengene etc.

Organisasjonens særtrekk, de benyttede metodene og de avlyttede samtalene overbeviste etter­forskerne om at det kunne befinne seg farlige personer blant kunde­massen.

En avlyttet samtale bekreftet mistanken: En vordende passasjer som var bekymret for å havne i klammeri med tunisisk eller italiensk politi på grunn av forbindelser til jihadister, hadde henvendt seg til en ikke nærmere identifisert sjeik for å få hjelp til transporten.

Det kan altså virke som om det finnes et marked for en slags business­klasse for jihadister og andre kriminelle som etterspør befordring over Middel­havet. Den nå uskadelig­gjorte aktøren var neppe den eneste i bransjen.