Nytt

At flyselskapene i praksis er en luftbro fra krigssoner til Norge, er intet nytt. Men det kommer likevel overraskende når NRK Østfold opplyser hva slags omfang trafikken kan ha:

Ryanairs rute fra Palermo på Sicilia til Rygge fungerer som en av innfallsportene for papirløse asylsøkere til Norge.

70 papirløse asylsøkere fra Somalia kom med en og samme flyrute til Moss lufthavn Rygge til sommer.

Kriminelle tjener nok også en slant på det hele:

– De aller fleste forteller at de har bodd i utkanten av Palermo, i et hus hvor det er personer som har skaffet dem reisedokumenter, laget et pass og hjulpet dem om bord på flyet, forteller Lia.

Den langvarige krigen i Somalia gjør at det er stor sjanse for å få bli i Norge, særlig hvis man har greid å slette sporene som leder tilbake til Italia.

Fraværet av grensekontroll internt i Schengen-sonen innebærer altså visse ulemper for de landene som tilbyr asylsøkere det beste livet. Tilbudet blir rett og slett benyttet så langt det teknisk lar seg gjøre.

En somalisk talsmann i Norge sier det er bedre å være i krig enn å søke asyl i Italia. Om man forelegger en sicilianer den oppfatningen, kan det hende han er snar til å peke på en mulig vinn/vinn-situasjon.

 

– De kvitter seg med pass og papirer på flyturen