Eivind Borge, Kripos. Foto: politiet.no


 

I en årrekke har Eivind Borge, som er øverste ansvarlig for taktisk etterforskning i Kripos, advart mot mafialignende tilstander i Norge. Vårt land er en «honningkrukke for kriminelle», fortalte Borge til Dagbladets Gunnar Thorenfeldt allerede i 2013.

Siden har Borge av og til latt høre fra seg om samme tema, og nå slår han alarm igjen: Situasjonen er verre enn noen gang, sier han alvorlig bekymret til ABC Nyheter.

– Det som bekymrer mest, er de signalene og informasjonen vi har om omfanget. Det bygger jeg på informasjon fra mange etater, som sier det er et enormt omfang av kriminalitet i arbeidslivet, sier Eivind Borge, leder for taktisk etterforskningsavdeling i Kripos, til ABC Nyheter.

Flere bransjer er mer eller mindre overtatt av kriminelle, som oppgir den tradisjonelle kriminaliteten til fordel for virksomhet som i utgangspunktet er lovlig:

– Det som har kommet de senere årene er at flere og flere av de vi i gamle dager kalte rene kriminelle grupper, som typisk drev med omsetning av narkotika, i langt større grad bruker arbeidslivet og sin forretningsvirksomhet til å begå kriminalitet og skjule annen form for kriminalitet, typisk hvitvasking av penger fra omsetning av narkotika, sier Borge.

Blant problemene er utnyttelsen av det norske velferdssamfunnet:

– Det vi ser er at de unytter hvert smutthull i lover og regelverk som det er mulig å utnytte. Det er det ingen som helst tvil om. Det tillitsbaserte velferdssamfunnet vårt blir satt under press av den utviklingen vi har sett, sier han.

Aktører som er forpliktet til å slå alarm om snusk, blir i stedet med på det:

– Vi har sett eksempler på profesjonelle aktører som gjør at kriminaliteten skjules fra myndighetene på en bedre måte. De er med på å begå og ikke minst skjule den. Det er i det segmentet vi ser at de brukes.

De kriminelle nettverkene er i hovedsak utenlandske, blant annet fra Litauen og Polen. Med metoder som fiktiv fakturering og menneskehandel kan de skjule inntekter fra annen kriminalitet. Norske bedrifter som opererer lovlig, taper i konkurransen. Og for de kriminelle er veien kort til vold dersom det er hensiktsmessig.

Kripos-toppen mener at det tross alt er verre i Italia og andre steder:

– Selv om vi har mafialignende tilstander i Norge, er det langt til russisk og italiensk mafia. Men vi kan ikke være så naive og tro at dette ikke kan utvikle seg videre hos oss.

Spørsmålet er om ikke Borge har oversett hvordan også italienske mafiaorganisasjoner i de senere årene også i økende grad har flyttet virksomheten over i tilsynelatende lovlig virksomhet. Unødig voldsbruk skaper bare oppmerksomhet og problemer, og unngås så langt som mulig.

Kan det hende at selv den fremste ekspertisen i Norge også undervurderer problemene?

Det er liten grunn til å tro at Borge og andre som er bekymret for utviklingen, vil lykkes i å sette den høyere på dagsorden. Det er mer enn tjue år siden Oslos daværende politimester Willy Haugli advarte mot det vi nå ser utspille seg. Men fremdeles er ressursene Norge bruker på å bekjempe den økonomiske kriminaliteten, nærmest latterlig små.

Norske Økokrim har ifølge Wikipedia 152 ansatte, som skal dekke et territorium med fem millioner innbyggere. Det betyr at det går over 30.000 innbyggere på hver ansatt. Det italienske finanspolitiet Guardia di Finanza har ifølge samme kilde ca. 68.000 ansatte, og disse opererer på et territorium med 60 millioner mennesker. Det er altså litt under ett tusen innbyggere på hver ansatt.

Italia bruker med andre ord mer enn tredve ganger flere ressurser pr. innbygger på bekjempelse av økonomisk kriminalitet, som er det mafiakriminalitet i våre dager først og fremst handler om. Men den tiden er forbi da mafiakriminalitet var et tredve ganger større problem i Italia enn i Norge.

Vi har dessverre mafia i Norge, men i praksis ingen mafiabekjempelse.

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!