Nytt

Det er ikke godt å vite hva slags samfunnsoppdrag Dagbladet kunne ha påberopt seg å oppfylle i år, om det ikke hadde vært for den lange og gode artikkelserien av Gunnar Thorenfeldt et al. om arbeidslivskriminaliteten i Norge.

Denne gang har man fått etterforskningsleder i Kripos Eivind Borge i tale, og det han har å fortelle er ikke småtterier.

Organiserte kriminelle miljøer får stadig større innpass i det norske samfunnet. I bransje etter bransje etablerer de selskaper som utkonkurrerer den legale delen av markedet. Nå advarer Kripos mot utviklingen, som de frykter vil undergrave samfunnet.

Man får altså en gudene vet hvilken bekreftelse på at befolkningen i sin sløvhet mer eller mindre gir bort det velfungerende landet den arvet – til personer som hverken på noen måte har fortjent det, eller kan tenkes å ta særlig godt hånd om det.

På smørbrødlisten over sektorer i faresonen, er det et par overraskelser:

• Renholdsbransjen
• Butikker, frisører og bilvaskhaller
• Byggebransjen
• Utelivsbransjen
• Dagligvarebransjen
• Landbruk

Det som skjer, er at den kriminelle delen av arbeidslivet driver den legale til konkurs ved å tilby lavere priser enn det er mulig å gjøre lovlig. Den uhemmede globaliseringen fungerer som katalysator for utviklingen:

De kriminelle miljøene kommer fra land i Øst-Europa og Asia, men også nordmenn står bak mye av den grove kriminaliteten. De kriminelle miljøene bruker gjerne trusler og vold for å etablere seg i det norske samfunnet.

De kriminelle utnytter målbevisst og organisert at det er særdeles enkelt å opprette foretak i Norge, som enten benyttes til å tjene penger via skattejuks, eller hvitvaske penger skaffet til veie ved kriminalitet.

Politiet følger med så godt de kan, men er neppe dimensjonert for en befolkning med nevneverdig uærlighet:

Kripos sier de frykter å miste kontroll over utviklingen.

– Vi mangler oversikt over hvor stort dette er. Hvis vi ikke gjør noe, frykter jeg at dette bare vil vokse. Nettopp den manglende oversikten gjør at dette utgjør en stor trussel. Vi vet verken hvor stort omfanget er, eller hvor omfattende arbeidskriminaliteten er, sier Borge, som sier dette vil bli en prioritert oppgave for politiet framover.

Borge bekrefter også eksistense av et onde man fra tid til annen har hørt om off the record:

– Vi ser at denne formen for kriminalitet korrumperer resten av samfunnet. Blant annet har vi sett flere eksempler på utro tjenere i det offentlige.

Signaler som er kommet Document for øre, peker i retning av at utro tjenere i det offentlige gjerne har utenlandsk opphav.

Det er ikke vanskelig å tenke seg at kriminelle utlendinger forsøker å utnytte forbindelser til personer i offentlige stillinger med samme bakgrunn som dem selv. Tanken avvises gjerne av dem som – kanskje mest av ideologiske grunner – ville anse en slik opplysning for høyst upassende og uvelkommen, men som overhørt blant straffedømte utlendinger, er nordmennene «idioter alle sammen». Forhåpentligvis er både Kripos og Dagbladet i ferd med å gjøre de ordene til skamme.

 

Kripos advarer: Slik tar kriminelle bander over Arbeids-Norge