NAV svindles for milliarder av kroner hvert år i arbeidsmarkedstiltak, trygdeytelser og sosialhjelp. Dette melder avisen VG.

Kriminelle manipulerer digitale registre, mens Nav fortsatt må sende anmeldelser via brev på papir.

«Det er en utfordring med digital samhandling. Samarbeidet hadde vært mer effektivt om vi kunne kommunisert digitalt med politiet og Skatteetaten», sier Ole Johan Heir, sjef for Nav kontroll i Norge.

Med økt digitalisering følger også faren for mer avanserte former for trygdesvindel. Nav forventer at dette blir et betydelig problem i årene som kommer:

«Navs omverdensanalyse trekker frem bedrageri av Nav som en stor utfordring frem mot 2035», uttaler Heir til VG.

Svenske myndigheter anslår at kriminelle gjenger i Sverige tjener tre ganger så mye på bedragerier, som på narkotika. Denne trusselen sprer seg også til Norge.

Gjengkriminalitet: Det er «naivt å tro» at Norge ikke kan bli som Sverige

Bedrifter i Oslo frykter «mafia­tilstander» og grov kriminalitet

I februar 2024 ga Kripos ut en rapport om trusselvurderingen av kriminelle nettverk i Norge. Nettverkene blir stadig mer profesjonelle. Politiet mener at kriminelle gjenger allerede tjener store summer i Norge. Tunge aktører utøver avansert økonomisk kriminalitet som kan bryte ned samfunnet.

«Det kan for eksempel være snakk om at kriminelle får fotfeste i ulike bransjer, undergraving av velferdstjenester, korrupsjon og i ytterste konsekvens at de infiltrerer og påvirker norsk politikk og store deler av det norske samfunnet». Dette sier Kripos-topp Eivind Borge til VG.

Dårlige kontrollrutiner i tillitsbaserte systemer hos Skatteetaten og Nav fører til at pengene renner ut. Nav antar at de svindles for minst fem milliarder kroner i året. Trolig er tallet mye høyere enn dette.

Nav ønsker nå et tettere samarbeid med politiet og Skatteetaten for å dele informasjon og bekjempe bedragerier.

Kjøp Sokrates’ forsvarstale fra Document her!

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.