Nylig ble flere svenske statsborgere varetektsfengslet i Oslo. De skal ha tilknytning til et svært voldelig nettverk. Dette melder NRK.

Tre av mennene ble pågrepet utenfor et hotell i Oslo sentrum i forrige uke etter å ha blitt spanet på av politiet. Den fjerde ble pågrepet i Sverige og utlevert til Norge.

Mennene ble pågrepet i forbindelse med to forskjellige straffesaker, men alle kan knyttes til den beryktede somaliske gruppen Shottaz.

Politiadvokat Johannes Hafsahl vil ikke kommentere NRKs opplysninger, men bekrefter at politiet knytter de fire til et multikriminelt nettverk. «Dette nettverket har begått mye forskjellig kriminalitet. Alt fra alvorlig narkotikakriminalitet, bedragerier, helerier, befatning med skytevåpen og trusler», uttaler han.

«Vi vet at de har et stort voldspotensial. Samtidig tror vi at en av grunnene til at de har kommet til Norge, er at det har vært et veldig høyt konfliktnivå i Sverige, og at de ser at konfliktnivået er noe lavere her i Norge».

Alle de fire mennene som nå er pågrepet, er tidligere straffedømte i Sverige, blant annet for narkotikalovbrudd, vold og bedragerier.

I Sverige knyttes Shottaz til alvorlig narkotikakriminalitet og flere gjengdrap. Shottaz er et kriminelt nettverk som vokste frem fra det somalisk-svenske miljøet i Rinkeby utenfor Stockholm. Deres rivaler i Dödspatrullen er et annet kriminelt nettverk som også sprang ut av det somaliske miljøet der.

Tidligere i år ble fem personer politiet mener har tilknytning til det samme nettverket også pågrepet i Oslo. Fire av de fem mennene er svenske statsborgere, mens en er britisk statsborger bosatt i Sverige. Norsk politi frykter at de aktivt forsøker å få fotfeste i Norge.

«Politiet er bekymret når det vi opplever er nye kriminelle nettverk ønsker å etablere seg i Oslo. Det er også derfor vi retter innsatsen særlig mot disse, for å hindre nye etableringer», uttalte assisterende enhetsleder Joakim Dyrdal i Oslo-politiet i februar.

Svensk gjengprofil siktet etter skyteepisode på Nordstrand

Somalias president hevder at koranskoler er trygge for barn

De fem siktede hører til nettverket Filterlösa Grabbar (FLG), ifølge NRKs opplysninger. Dette miljøet, som i en svensk politirapport beskrives som en «hale» til det større Shottaz-nettverket, holder til i Järva, en bydel i forstaden Solna nord for Stockholm. Denne grupperingen har en stor vilje og evne til å gjennomføre vold.

I februar 2024 ble de somaliske innvandrerne Mohamed og Mahamed dømt til livstid i fengsel for drap utenfor en restaurant i Solna. De myrdet dessuten trolig feil person.

Drapet skal ha blitt begått som en del av den dødelige gjengkonflikten mellom det innvandrerkriminelle Foxtrot-nettverket og Dalen-nettverket. Mahamed og Mohamed skal ikke ha vært direkte involvert i denne konflikten, men frilanset som leiemordere for penger. I stedet tilhører de en annen kriminell innvandrergjeng, Filterlösa Grabbar.

Sverige: De somaliske leiemorderne Mohamed og Mahamed myrdet feil person

«Doktor Somalia» i Trollhättan var ikke en ekte lege, men fikk likevel jobbe som det

En splitt i Rinkeby-nettverkene førte til de rivaliserende gruppene Shottaz og Dödspatruljen.

«Konflikten begynte i 2015 og har eskalert. Det er hevnskytning på hevnskyting, både på grunn av ære, hevn, og på grunn av narkotikamarkedet», forteller gravejournalist Diamant Salihu til NRK.

Til tross for at noen lederskikkelser i nettverkene fengsles eller drepes, er det nok av dem som vil overta plassen i gjengene. «Det finnes en ny generasjon som arver konfliktene. Så selv om nettverket blir mer fragmentert, har man en sterk hale i Shottaz av nye personer – småsøsken, slektninger, og andre – som ser opp til varemerket».

Journalist frykter at terror­lignende «gerilja­krig» kan spre seg fra Sverige til Norge

Göteborg: Gangster-rapper ble trolig drept av gangstere

Diamant Salihu kaller det som skjer i Sverige for geriljakrig. Han mener kriminelle ser på Norge som et paradis for gangstere, og frykter at de meget blodige gjengkrigene som pågår i Sverige kan spre seg til Norge. Det finnes allerede flere tegn til dette.

Kripos-sjef Kristin Kvigne sier at alle norske politidistrikt hadde erfaringer med svenske nettverk i 2023. Gjengene er allerede operative i alle landsdeler, både i Nord-Norge og i Sør-Norge. Norsk politi klarer bare å gå etter 40 av de minst 100 kriminelle nettverkene som er aktive i Norge, advarer Kripos. De etterlyser flere ressurser.

Kripos-sjefen om kriminelle nettverk i Norge: – Vi klarer ikke å holde følge

Kriminelle nettverk fra Sverige er blitt en stor trussel mot Norge, sier politiet

«Vi vurderer de svenske kriminelle nettverkene som den største kriminalitetstrusselen i Troms politidistrikt», sa Yngve Myrvoll, politiinspektør i Troms politidistrikt, i juni 2024.

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» her! Du kan også kjøpe den som e-bok her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.