Kripos-topp Eivind Borge mener det er naivt å tro at Norge ikke kan ende opp med kriminalitet som i Sverige. Dette melder VG.

Ledere fra Kripos, den nasjonale enheten for bekjempelse av organisert og alvorlig kriminalitet, har flere ganger advart om økt omfang av organisert kriminalitet.

Avisen VG møter Borge på Bryn i Oslo. Etterforskningslederen har jobbet innenfor dette feltet siden 90-tallet, og frykter konsekvensene av at internasjonale kriminelle nettverk etablerer seg i landet.

Støre: Utviklingen med vold og kriminalitet i Oslo er «sterkt urovekkende»

Bedrifter i Oslo frykter «mafia­tilstander» og grov kriminalitet

Trusselen er større enn noen gang. Dette er kriminalitet som kan bryte ned samfunnet, hevder Borge.

«Det kan for eksempel være snakk om at kriminelle får fotfeste i ulike bransjer, undergraving av velferdstjenester, korrupsjon og i ytterste konsekvens at de infiltrerer og påvirker norsk politikk og store deler av det norske samfunnet».

«Vi ser at disse miljøene søker innflytelse og vil legge til rette for sin kriminelle virksomhet. Det kan være snakk om undergraving av politiske prosesser og trusler mot maktpersoner», sier han.

Sveriges justis­minister inn­rømmer: «Kriminelle infiltrerer politiet og samfunnet»

I februar 2024 ga Kripos ut en rapport om trusselvurderingen av kriminelle nettverk i Norge. Her kommer det frem at nettverkene blir stadig mer profesjonelle, og at «kokaintsunamien fra Sør-Amerika mot Europa også har potensialet til å treffe Norge med styrke».

Eivind Borge peker på Sverige som en advarsel. «Der ser vi en skremmende utvikling med gjengkriminalitet og enkelte områder med parallellsamfunn. Det er naivt å tro at det ikke kan skje i Norge».

Forfatter: Det er «uunngåelig» at kriminelle fra Sverige bygger seg opp i Norge

Hvis ikke det ikke settes inn tiltak nå, så tror Borge at det tillitsbaserte Norge kan bli endret.

Politiet mener derimot at kriminelle nettverk og gjenger allerede tjener store summer i Norge.

«Kriminaliteten har utviklet seg. Vi ser at tyngre kriminelle aktører og nettverk flytter seg mer over fra tradisjonell narkotikavirksomhet, til å utøve alvorlig og avansert økonomisk kriminalitet som også er en trussel mot velferdssystemet vårt. De blir multikriminelle og henter profitt der det er penger å hente», uttaler Grete Lien Metlid til VG.

Sverige: Hele samfunnet er infiltrert av kriminelle klaner

Sverige: Svindel med velferdspenger finansierer gjengkriminelle og terrorister

Hun er leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt og har nylig omorganisert enheten hun leder.

For dårlige kontrollrutiner i tillitsbaserte systemer hos Skatteetaten og Nav, fører til at pengene renner ut. Nav aleine regner med at de svindles for minst fem milliarder kroner i året. Trolig er tallet mye høyere.

Kriminelle oppretter falske selskaper og manipulerer regnskap, lønn, skatt og momsrapporter til Skatteetaten.

«Vi har lagt opp til et tillitsbasert samfunn med den type løsninger og egenfastsetting av inntekter og utgifter. Det gir noen muligheter for de som ikke vil handle rett», sier sjefen for skattekrim, Erik Nilsen.

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Kjøp «Klanen» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.