Innenriks

Dagbladet har satt søkelyset på organisert kriminalitet. I mandagens utgave slo leder for Taktisk etterforskningsavdeling i Kripos, Eivind Borge, alarm om utviklingen av den organiserte kriminaliteten i Norge. Han hevdet at:

  • Mafialignende strukturer tar over deler av norsk næringsliv.
    • Politiet ikke godt nok rustet til å ta opp kampen.
    • Savner forståelse fra politikerne.

    «Det er viktig å si dette nå, slik at vi kan gjøre noe med dette før det er for seint. Vi ser at de kriminelle nettverkene operer på samme måten som de tradisjonelle mafiaene i andre europeiske land. De bruker alt fra bedrageri, skatte- og trygdemisbruk til mer alvorlig kriminalitet som menneskehandel, omsetning av narkotika, vold og trusler for å få innpass i det norske samfunnet,» sa Eivind Borge, og la til at en rekke norske bransjer er rammet, og nevner disse spesielt: bygg og anlegg-, restaurant-, transport- og renholdsbransjen.

I tirsdagens utgave av Dagbladet kommer det frem at avisen har spurt samtlige av norske politimestre, og svarene levner liten tvil om hvor veien går. Politimestrene bekrefter det mange aner, men som ingen diskuterer: Den importerte organiserte kriminaliteten er en trussel for samfunnet vårt. 17 av politimestrene regner arbeidsmarkedskriminaliteten som en stor trussel sitt distrikt, og flere mener trusselen er så alvorlig at den på sikt vil kunne true hele det norske samfunnet.

Terje Nybøe, politimester i Asker og Bærum politidistrikt, sier:

«Det er en trussel både for individer, for bransjer og grupper og hele vårt liberale demokrati.»

Politimester i Troms politidistrikt, Ole Bredrup Sæverud, sier:

«Dersom dette får lov å vokse fritt vil det kunne utgjøre en trussel mot vårt demokrati. Vi er nok langt unna det nå, men det finnes eksempler i andre land.»

Men problemet er at Dagbladets reportasje ikke avdekker noe nytt. Politiet i Oslo har lenge vært tydelige på hva som er i ferd med å skje, og i rapporten Oslo 2022 som kom i 2013 og som drøfter fremtidens kriminalitetsutfordringer, er det nok empiri til at ingen kan skjule seg bak påstanden om mangel på kunnskap.

Det store spørsmålet jeg tror de fleste av oss sitter igjen med er følgende: Bør det ikke være politikernes ansvar å ta vare på demokratiet? Når politiet i fullt alvor sier at demokratiet er truet, er det ikke da på tide med en aldri så liten debatt om emnet? Mens vi enda har tid og demokratiske institusjoner intakt?