Nytt

To uttalelser fra politihold over samme tema, henholdsvis før og etter Schengen-avtalen:

Den organiserte kriminalitet står for meg som en større trussel mot demokratiet og våre verdier enn hva våre politikere hittil synes å ha forstått. […] Vårt politi er fragmentert og dårlig organisert uten en samordnet ledelse. Sjansene for å bli tatt i Norge — særlig for utlendinger med organisert kriminell beskjeftigelse — er rimelig liten. De bygger nå ut sine organisasjoner og nettverk utover hele landet.

Oslos tidligere politimester Willy Haugli, 18. november 1996

Utenlandske kriminelle blir en stadig større del av trusselbildet, og slik kommer det til å fortsette. Jeg skal ikke legge skjul på at norsk politi i starten ble tatt på senga.

Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård, 28. juli 2012