Byrådet i Oslo stenger en strekning av Bygdøy allé for gjennomkjøring.Foto: Vidar Ruud / NTB

Canadas statsminister Justin Trudeau bruker samme cathcy frase som er Joe Bidens slagord: Building Back Better. Covid skal bli springbrettet for The Great Reset.

Jeg er helt sikker på at troen på menneskeskapte klimaforandringer legitimerer en ny form for kommunisme. Under den forrige varianten var alle like fattige (for hvem brød og sirkus var nok), mens proletariatets diktatur (ledet av en diktator) styrte gjennom et byråkrati der byråkratene var lojale og velfødde kommunister registrert i en nomenklatura. Kommunismen var en religion.

I dag er det politisk korrekt å hevde at dagens klimaforandringer er menneskeskapte. FN, verdens regjeringer og alle politikere som vil opp og frem må bekjenne seg til Det grønne skiftet, vår tids NY-testamente. Det må man holde fast ved og misjonere for, mens alle ikke-troende kjettere må bekjempes. Dersom Det grønne skiftet ikke skjer nå, vil alle havne i det helvete vi forespeiles når kloden blir for varm til å leve på. Det er lite som skiller dagens svovelpredikanter fra det teologen Ole Kristian Hallesby stod i spissen for i 1953. I januar det året holdt han sin uforglemmelige tale som ble kringkastet til det norske folk av NRK. I talen stilte Hallesby spørsmålet om «hvordan kan du som er uomvendt, hvordan kan du legge deg rolig til å sove om kvelden, du som ikke vet enten du vågner i din seng eller i helvede?». Han advarte også Norges uomvendte med at «du vet at om du stupte død ned på gulvet nu, så stupte du rett i helvede!» 

Hallesbys budskap er i dag bare en historisk kuriositet. Men klimaindustriens svovelpredikanter har derimot vokst globalt, med FNs klimapanel som instrument for de globale – og nasjonale omveltninger som er i emning.  

Det er interessant at i vår egen hovedstad Oslo er byrådet nå i ferd med å omskape byen til et utstillingsvindu for den nye tid. Byrådet (AP, SV og MDG) er fullstendig MDG-drevet. Den pågående vandaliseringen av byen preges av altfor brede fortau, sykkelstier, parkeringsforbud og en døende handelsstand (i kampen mot bilen), erstatning av småhusbebyggelse med blokkbebyggelse i knutepunkter som skal forbindes av RUTER (for å skape lokale og mest mulig autonome kollektiver). 

Det bor 200 minoritetsgrupper i hovedstaden, og opprinnelsesbefolkningen utgjør en knapp majoritet som er i ferd med å komme i mindretall.  Denne gruppen stemmer på Høyre, Venstre og KrF, partier som i sin redsel for ikke å sverge til DET GRØNNE SKIFTET er drevet fullstendig på defensiven av det MDG-drevne byrådet. Byrådets egentlige målsetting er naturligvis å rive ned alle kapitalistiske innretninger, koste hva det koste vil. Deres utopiske mål er å bygge opp et likhetssamfunn på ruinene av det gamle, et samfunn der de lover at fremtidige innbyggere vil nyte godt av de samme velferdsgoder som dagens innbyggere nyter godt av. Samtidig vil vandalene legge ned olje – og gassindustrien, og gjøre vår landbaserte industri til en gigantisk grønn inntektskilde (vår landbaserte industri er p.t. ikke grønn, og den går med et underskudd i handelsbalansen med utlandet på 300 milliarder kroner per år). Det er ren utopi å tro at inntektstapet kan erstatte ved å putte milliarder av kroner inn i grønne FOU-fond. Siden vandalene velger å se helt bort fra at gode velferdsordninger er dyre og betinger minst like store inntekter, vil velferdstilbudet til fremtidens innbyggere bli brød og sirkus og havarere økonomisk slik vi så det i Østblokken før Murens fall. 

Innvandringen av fremmedkulturelle akselererer ferden mot vårt nye fattig-Norge, der opprinnelsesbefolkningen gradvis blir byttet ut med mennesker fra andre kulturer og religioner. Denne trenden vil bre seg utover hele landet. Alle politiske partier, bortsett fra FrP og SP applauderer utviklingen. Deres instrumenter er et utall organisasjoner og institusjoner, inkludert bl.a. biskopene, Røde Kors og Leger uten grenser.

Det nye redskapet i den nye religionens tjeneste er Covid-19-pandemien. Rent bortsett fra de menneskelige lidelser pandemien påfører folk over hele verden, forutsetter bekjempelsesregimet at det enkelte menneske overholder helsemyndighetenes anbefalinger og påbud, og at nasjonalstatenes næringsliv stenges ned i varierende grad. Forordningene spenner fra oppfordringer om bruk av masker og hjemmekontor til portforbud. Resultatet er at realøkonomien stagnerer, mens finansøkonomien lever sitt eget liv: Papir-formuene øker sin verdi (vaksinenyhetene virker kun som «ripples on the surface») inntil krakket kommer. Utviklingen tiljubles av de nyreligiøse som vet at pandemien har blitt et nytt redskap i deres hender.

Den destruktive utviklingen som den nye religionen forårsaker i Oslo, er på fremmarsj i hele den vestlige verden. I Norge får utviklingen støtte fra tunge akademiske miljøer (man minnes AKP-ml). Hans Petter Graver, professor i privatrett ved UiO, og preses i Det Norske Vitenskaps-Akademi, er en av dem for hvem DET GRØNNE SKIFTET ikke kan komme fort nok. Eksempelvis er han og hans jus-kollegaer Ketil Lund og Jørn Øyrehagen Sunde blant dem som håper at Høyesterett skal bestemme at regjeringens beslutning om boring etter olje i nord-områdene er forbudt. Dette er naturligvis en sak som hører hjemme i Stortinget, og som Høyesterett burde avvist. Men i vår tids ikke-voldsrevolusjon skjer naturligvis ikke det.   

Internasjonalt er det en rekke milliardærer av typen Bill Gates som sverger til den nye religionen. Hvorvidt de er genuint frelste, eller ser muligheten for at de aller rikeste blir enda rikere mens resten av verden faller i grus, er vanskelig å si. Det blir trolig feil å skjære alle over en kam. Men mulighetene til å overvåke og manipulere rikdom blir etter hvert like store som mulighetene til å overvåke og manipulere hele befolkningsgrupper. På engelsk betegnes utviklingen som THE GREAT RESET. For andre ligner utviklingen på den som er beskrevet i «1984», George Orwells fremtids-roman, først utgitt i 1949.

Vår tids gigantiske revolusjon er ikke-voldelig. Når våre etterkommere, millioner av dem, innser at vår tids revolusjonære har lagt deres samfunn i ruiner, der alle er like fattige, kommer det en mot-revolusjon. Den blir blodig!  

Lær alt om klimasaken. Kjøp boken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.