Hvis prisene først begynner å falle, vil kjøpere bli mer selektive: Ligger boligene for tett? Det har skjedd en stor fortetting i Oslo. Her fra Sørenga i Oslo. Foto: Vegard Wivestad Grøtt/Scanpix

På bakgrunn av pandemien har prisveksten på boliger særlig i Oslo vært «mot normalt»: Når folk mister jobber eller permitteres, skal ikke prisene stige så kraftig som de gjør. Men det har de: Tall fra Eiendom Norge viser at boligprisene ved utgangen av oktober var 7,1 prosent høyere enn for ett år siden. Prisoppgangen i Oslo var noe høyere, hele 9,5 prosent.

9,5 prosent er ekstremt mye til å være i en så usikker økonomisk situasjon. Nå frykter de unge prisfall.

Frykten for prisfall er størst hos de yngste. I undersøkelsen, som er gjort av Kantar for Nordea, svarer 45 prosent av de under 30 år at de frykter at boligprisene kan falle raskt.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun sier dette er fordi de unge ofte har plassert egenkapitalen sin i boligen.

– Det er derfor ikke veldig overraskende at unge har større bekymringer. De unge og nyetablerte er også de som er mest bekymret for en renteøkning, sier forbrukerøkonomen. (NTB)

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.