Komiker Rowan Atkinson/Mr Bean synes ikke det er særlig morsomt at Skottland vil innskrenke retten til å spøke med blant annet religion. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/NTB Scanpix  

I Skottland ønsker nå den muslimske justisministeren en lov mot «å piske opp hat». Det møtes med heftige protester, ikke minst fra den populære komikeren «Mr. Bean» (Rowan Atkinson). Det siste han ønsker, er strengere grenser for hva han kan lage humor av.

Det er justisminister Humza Yousaf som ifølge The Sun har foreslått den nye loven mot såkalte hatforbrytelser.

Dette er et begrep som i praksis har vist seg å være konstruert for å verne religionen islam mot kritikk, angrep, ironi og hån. Når det gjelder islam, har mange erfart at alt annet enn uforbeholden hyllest, raskt oppfattes som «hat». Derfor er det nå knapt en offentlig person i verden som tør å si noe «morsomt» om islam.

Justiministeren har ifølge The Sun beskrevet loven som

«en viktig milepæl i kampen mot fordommer».

Mange frykter at en slik lov vil innebære en omfattende innskrenkning av ytringsfriheten, ikke minst retten til å kritisere religioner (i praksis islam). Når upresise uttrykk som «fordommer» skal ligge til grunn for lovanvendelse og straff, er det lett å ane at både rettsikkerheten og selve demokratiet er i fare.

Fria Tider har kommentert saken, og påpeker at det hele bør ses i sammenheng med justisministerens egen bakgrunn:

«Det är Skottlands muslimske justitieminister Humza Yousaf som har föreslagit den nya lagstiftningen mot «hatbrott».

Avisen går inn på hva loven konkret vil innebære:

«Bland annat blir det straffbart med upp till sju års fängelse att «piska upp hat» – oavsett om man gör det medvetet eller inte», skriver avisen.

Syv års fengsel for ubevisst å ytre noe som enkelte vil definere som å «piske opp hat», vil være svært streng reaksjon mot ytringer i et demokratisk samfunn. Mange vil kalle det helt vilt urimelig.

Den muslimske justisminister Yousaf har åpenbart et annet syn på både hva demokrati, rettssikkerhet og ytringsfrihet innebærer. Han mener dette vil være en passende straff for dem som måtte ytre noe som kan oppfattes som egnet til å «piske opp hat» (mot hans religion).

Fra flere hold er det kommet hard kritikk mot forslaget. Ikke minst har skuespillere, komikere og kunstnere i Skottland engasjert seg. De mener loven vil være til vesentlig hinder for at de kan utøve sin profesjon på den frie og til dels utfordrende måten det så lenge har vært tradisjon for i vesten, før muslimske justisministere kom på banen med sine «verdier».

Fria Tider skriver:

«I ett öppet brev varnar 20 kulturpersonligheter – inklusive Rowan Atkinson – för att lagen kan användas mot exempelvis konstnärer.

Den kan till och med tillämpas mot personer som är i besittning av material som producerats av någon annan, men där delningen av materialet kan piska upp hat», står det i brevet.

Kunstnerne mener lovforslaget kan være en direkte trussel mot grunnleggende demokratiske rettigheter:

«Lagförslaget riskerar vidare «att kväsa yttrandefriheten och förmågan att uttrycka eller kritisera religiösa och andra övertygelser», heter det vidare.

Initiativtakerne bak oppropet hevder at adgangen til å kritisere eller ironisere med religion, ideologi og filosofi er avgjørende om vi skal beholde de frie, vestlige samfunn:

«Rätten att kritisera exempelvis filosofiska eller religiösa idéer «måste skyddas för att ett konstnärligt och demokratiskt samhälle ska kunna blomstra», skriver Atkinson och de andra.»

The Sun forteller at det også fra juridiske eksperter er uttrykt bekymring. Man tror det kan bli tatt ut et stort antall tiltaler basert på en slik lov:

«Last week, senior lawyers from the Faculty of Advocates said the Bill could result in a “large number of prosecutions”.

Det påpekes fra juristene at loven i stor grad kan brukes til å undertrykke aktivitet i sosiale medier, og faktisk til å rettsforfølge mennesker for å sitere Bibelen:

«They also warned social media posts would fall foul of the proposals, while Catholic Church chiefs claimed it could criminalise people for quoting Bible passages.»

Det gjenstår å se om en slik lov vil bli vedtatt i den formen den muslimske justisminister foreslåtte form.

 

Bestill Kent Andersens store klimabok her!