Foto: Facebook.

Slik kriminalitetsutviklingen er i Sverige, må politi og rettsvesen nedprioritere voldtekter og andre alvorlige lovbrudd, men tankeforbrytelser finner de ikke desto mindre tid til.

Statsadvokat Tove Kullberg har på vegne av påtalemyndigheten i Stockholm tatt ut tiltale mot den 71 år gamle pensjonisten Denny Abrahamsson for brudd på paragraf nummer 8 i det sekstende kapittelet av den svenske straffeloven, som vedrører «hets mot folkgrupp» og omtrent tilsvarer den norske rasismeparagrafen.

Bakgrunnen for tiltalen, som er offentliggjort av Samhällsnytt, er at Abrahamsson i et antall innlegg på Facebook etter statsadvokatens oppfatning har uttalt seg nedsettende om muslimer. Politiets 42 sider lange etterforskningsprotokoll i saken forkynner også at den siktede har spredt rasistisk og islamofobisk innhold.

Anklagepunktene som politiet anfører innledningsvis i protokollen, er sju skjermdumper inneholdende kommentarer fra Abrahamsson. I kommentaren som siteres først, tar tiltalte til orde for å stanse den muslimske innvandringen, og begrunner det med med  påstander – ikke hentet helt fra luften – om muslimers diskriminering av kristne:

Av skjermdump nummer to går det frem at tiltalte anser islam for å være en fascistisk ideologi – en oppfatning han deler med den egyptisk-tyske forfatteren Hamed Abdel-Samad –, som han understøtter med historiske og tekstlige referanser, samt en komparativ betraktning over islam versus kristendom og jødedom:

Abrahamsson hevder videre at pedofili og seksuelle overgrep er tillatt i islam:

Han trekker en historisk linje gjennom en rekke ugjerninger som etter hans oppfatning går helt tilbake til islams grunnlegger Muhammed:

Kvinner oppfordres til å bevæpne seg mot personer som begår seksuelle overgrep:

Påstanden om islamsk fascisme gjentas etter et krast utfall mot de oppfatningene om «kafirer» som muslimer sies å få av Koranen:

Endelig trekker tiltalte en sammenligning mellom islam og nazismen:

Man kan innvende at Abrahamsson kanskje ikke fremmer sitt syn på en spesielt hensiktsmessig måte, men det er likevel med en viss perpleksitet man hører at slik diskusjon er noe svensk politi bruker ressurser på. Det skal i teorien finnes ytringsfrihet, ikke minst for kontroversielle utsagn, og ikke alle er like godt trent i å formulere seg avslepent.

Strafferammen for det Denny Abrahamsson er tiltalt for, er to års fengsel, og selv om det kanskje ikke er realistisk hverken at statsadvokaten legger ned påstand om innesperring eller at domstolen ville ta en slik påstand til følge, er dette åpenbart ingen spøk for tiltalte.

Overfor Samhällsnytt utdyper 71-åringen bakgrunnen for sitt engasjement:

– För några år sedan tyckte jag också att islam är väl bara en vanlig religion, men sedan läste jag Koranen och blev chockad av det hatet som finns där, kvinnoföraktet, hat mot otrogna. Ju mer islam tar över, ju mer kompromissar vi. Islam är ju en totalitär ideologi, det för med sig diktatur. Så jag menar att vårt demokratiska system är i fara.

Abrahamsson menar att inläggen i fråga inte kan utgöra hets mot folkgrupp eftersom de kritiserar en religion, inte en grupp människor:

– Jag hatar ju inga människor. Vad jag hatar det är ideologi, islam. Man kan ju kritisera fascism eller nazism, men varför inte islam? Varför ska islam ha någon skyddsstatus?

Denny har tilsynelatende ikke fått med seg at store deler av Europas establishment nå er underkastet islam. Man kan konsekvensfritt si sin hjertens mening om kristendommen, men nåde den som uttaler seg like frimodig om islam.

Statsadvokaten kan ikke spesifisere eksakt hvor tiltalte går over grensen, men mener at det er helheten i Abrahamssons meddelelser som tilsammen utgjør et tiltalegrunnlag:

– Jag har gjort bedömningen att inläggen som sådana och inte några ord specifikt är brottsliga och utgör hets mot folkgrupp. Sedan får tingsrätten pröva det.

Tiltalte setter spørsmålstegn ved upartiskheten til politiets forhørsleder, som på spørsmål bekreftet at han var muslim:

Sa han till dig att han är muslim under förhöret?

Jag frågade honom det och då sa han det.

Saken kommer opp for tingretten i Stockholm den 19. juni.

 
 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.