Den 26. mars vedtok FNs menneskerettsråd en resolusjon som gjør religionskritikk straffbart. Selv om resolusjonen er generell, blir kun islam nevnt. Det er ikke tilfeldig. Det er landene med muslimsk kultur og styresett som ønsker å gjøre religionskritikk straffbart. Det er land som overhodet ikke viser noen respekt for menneskerettigheter som presser på. Som Pakistan. Allerede to år før 9/11 la Pakistan frem et forslag til et slikt forbud. Pakistan viser overhodet ingen religiøs toleranse. Men vil at FN skal bruke sin autoritet til å begrense ytringsfriheten i andre land. Det er uholdbart, skriver Dagens Nyheters tidligere kulturredaktør Arne Ruth og den svensk-kurdiske skribent Elsa Demirbag-Sten i en artikkel i Sydsvenskan.

200 organisasjoner har undertegnet et opprop mot resolusjonen. Mange muslimske intellektuelle har gjort det samme. Hvorfor er ikke svenske medier opptatt av denne resolusjonen? spør Ruth og Demirbag-Sten.

Kritik av religion får inte förbjudas

Vi är fria att säga vad vi vill så länge våra ord inte innefattar förtal och ärekränkningar mot individer eller hets mot folkgrupper. Ideologier och religioner definieras naturligtvis inte som «folkgrupper». Man får tycka och säga vad man vill om exempelvis kristendomen eller liberalismen.

Att tillåta det – juridiskt – innebär inte att det nödvändigtvis är socialt accepterat. Men det är en juridisk distinktion som är grundläggande för yttrandefriheten.

Inget kan tvinga oss att tycka om eller tysta vår kritik mot islam och det förtryck som utövas mot kvinnor, homosexuella, andra religiösa och etniska minoriteter i‑diktaturer ledda av islamistiska regimer. Samma rättigheter gäller för dem som är av motsatt åsikt.

Den 26 mars antog FN:s människorättsråd en resolution om att religionskritik ska betraktas som ett brott. Detta har väckt starka rektioner bland människorättsaktivister och publicister. I Sverige är det tyst.

Det första en totalitär regim försöker göra vid maktövertagande är att kontrollera och begränsa yttrandefriheten i ett land. Nu vill samma auktoritära regimer och islamofascistiska krafter som förtrycker sin egen befolkning, föraktar demokrati och mänskliga rättigheter använda FN som ett redskap för sina totalitära ideologier.

Redan för tio år sedan , två år innan terrordådet (9/11), lämnade Pakistan in en resolution om att förbjuda kränkningar av islam. Samma land som fängslar, förföljer och förtrycker oppositionella och religionskritiker.

Sedan dess har företrädare för islamistiska krafter genom OIC (Organisations of the Islamic Conference med 57 medlemsländer) bedrivit ett intensivt och framgångsrikt arbete för att införa och stärka lagar mot blasfemi även i demokratier. Så även inom organ som FN.

De senaste åren har FN allt mer kommit att bli ett redskap för diktaturer att tysta ned kritik mot islam. FN speglar maktbalansen i världen och hur totalitära krafter samverkar. Det finns 192 medlemsländer och demokratierna är i minoritet.

Även om resolutionen gäller religioner i allmänhet är det endast islam som konkret namnges. Islamismen flyttar fram sina positioner.

Samma ideologiska ståndpunkt som formar resolutionen ligger numera också till grund för arbete för religionsfrihet, mot rasism och även yttrandefrihet inom FN.

Resolutionerna är inte bindande men ger legitimitet för auktoritära regimer och islamistiska krafter. Varje resolution som antas uppmärksammas av medier runt i världen och rapporteras som ett konsensusbeslut inom världssamfundet.

UN-Watch har kartlagt och samlat det målmedvetna arbetet som OIC under ledning av islamistiska regimer framgångsrikt genomdrivit, röstningarna i FN:s olika råd och församlingar. Materialet är omfattande och ger en skrämmande bild av situationen.

På UN-Watchs hemsida har över 200 organisationer undertecknat ett protestbrev. Även religiösa organisationer som vill verka för demokrati återfinns på listan. Flera upprop, undertecknad av arabiska och muslimska intellektuella, har de senaste dagarna publicerats för att markera avstånd till resolutionerna och utvecklingen inom FN.

Blasfemilagar förtrycker även muslimer.

Islamofascistiska regimer som lagligt stödjer stening av kvinnor, lynchning och mord på homosexuella, eliminering av oppositionella, förföljelser av minoriteter och andra religiösa grupper vill nu tillskansa sig också monopol på religiösa tolkningar. Kravet på förbud mot blasfemi åberopas av auktoritära länder som i‑andra sammanhäng inte visar någon större respekt för de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna.

Blasfemi har i västvärlden oftast varit murbräcka för att bekämpa religiöst och profant förtryck. Varje individ har rätt att välja sitt eget förhållningsätt till religion, tro och kulturell tillhörighet. De flesta muslimer i Sverige är demokrater – som de flesta andra invånare i Sverige. Många som definieras som muslimer är ateister.

Om man som vi tror att de flesta muslimer är demokratiförespråkare är det viktigt att markera stöd till förkämpar av individuella fri- och rättigheter, och marginalisera de totalitära krafter som vill begränsa de liberala friheterna.

Vad världen behöver är knappast fler inskränkningar i åsiktsfriheten. Den mest konstruktiva utvecklingen är därför att verka för att muslimer och andra som lever under islamofascistiska regimers förtryck ska få samma rättigheter som befolkningen i de demokratiska länderna. Inte att friheter begränsas för än fler människor.

ARNE

RUTH

publicist DILSA

DEMIRBAG-STEN

Kritik av religion får inte förbjudas