Nytt

Kritikk av islam bør forbys fordi kritikk kan såre muslimer og lede til intoleranse. Det er innholdet i en ny resolusjon som ble vedtatt av FN`s råd for menneskerettigheter i Geneve forrige uke.

Resolusjonen ble antatt med en stemmes overvekt, og de som stemte for var overveiende hel- og halvdiktaturer. Samtlige demokratiske land stemte i mot. Menneskerettighetsrådets resolusjon ble behandlet og vedtatt i anledning krisen i Darfur, og har møtt kraftig kritikk

– En sådan här utveckling gynnar bara de intoleranta och bigotta, sa Asma Jahangir. Denna resolution, och lagar som ligger i linje med den, skapar inte social harmoni och brukar bara betyda att svaga grupper förföljs.

Asma Jahangir är advokat och muslim från Pakistan, och tycker mycket illa om den hädelselag som finns i hemlandet. Den är ett exempel på hur det går när en religion ska skyddas mot kritik genom lag. Kristna har falskeligen blivit anklagade, fängslade och dödade på grund av denna «ärekränkningslag». 90 procent av alla fall anmäls av imamer.

Advokaten var også sterkt misfornøyd med den islamske konferansen, som hun mener politiserer islam og misbruker FN-systemet.
Ekspert i religionsfrihet og jurist Angela Wu er også kritisk til innholdet i resolusjonen, særlig fordi teksten ikke innholder noen definisjon av hva som menes med «kritikk» og «krenkelse» av en religion:

– Förtalsmål handlar om sanning, sa Angela Wu, och den kan man utforska och döma i en rättegång när en person blivit utsatt för förtal. Men domstolar kan inte och ska inte avgöra religiösa trossatser. Muhammed är den sista profeten. Jesus är Guds son. Sådana uttalanden kan uppfattas kränkande av en annan religion och dess anhängare, men det blir helt fel om domstolar ska pröva vad som är rätt i dessa fall.

Angela Wu viste i tillegg til at de land som har implementert lignende lover systematisk bruker lovene til å forfølge religiøse minoriteter.

I følge juristprofessor Bill Wagner er Menneskerettighetsrådets vedtatte forslag et fullstendig brudd på grunnleggende menneskerettigheter, blant annet uttrykt gjennom FN`s egne prinsipper om religionsfrihet og ytringsfrihet, som fokuserer på individets fri- og rettigheter:

– Det är helt främmande för grundläggande mänskliga rättigheter när detta kollektiviseras, och när man hävdar att en grupp eller en religion inte kan eller får ifrågasättas eller kritiseras, sa Bill Wagner.

Mats Tunehag, talsmann i ytrings- og religionsfrihetsspørsmål for den Evangeliske Verdensalliansen, advarte mot dagens globale trend som forsøker å begrense ytringsfriheten til fordel for «høringsfriheten», som innebærer at fokus blir endret fra hva som faktisk ble sagt eller skrevet til hvordan det ble oppfattet av lytteren eller leseren.
Han påpekte at opinionen og lovgivingen i flere land later til å være preget av en oppfatning om at visse grupper bør slippe å høre/lese ting de kan bli krenket av. En slik oppfatning er imidlertid en alvorlig trussel mot ytringsfriheten og dermed rettsstatens fundament:

– Det är en resa bort från rättsstatens grundläggande principer om objektiva lagar till subjektiva tolkningar. Det är en mycket farlig tendens, för med «hörandefrihet» dör yttrandefriheten. Yttrandefrihet är grundläggande för andra fri- och rättigheter. För utan den har vi ingen politisk frihet, pressfrihet och religionsfrihet, menar Evangeliska Alliansens talesman för yttrande- och religionsfrihet.

Världen idag: FN-resolution antagen som förbjuder islamkritik