Sakset/Fra hofta

Foto: Katarzyna Bialasiewicz

 

Adel Khan Farooq er filmskaper og legger skylden for gjengkrigen på det norske storsamfunnet.

«Ballen falt mot bakken og den (hunden) vrei hodet sitt den andre veien, i retning Borggata på Tøyen. Øret mitt sveipet over området, gjennom bygårder og forbi øldrikkende nordmenn i parken, for å finne ut hva som skjedde.» Slik innleder Farooq sin artikkel i Nettavisen. Filmskaperen er oppvokst på Mortensrud i Oslo og har svært god kontakt med de såkalte gjengmiljøene på Søndre Nordstrand. 

Etter en opptelling av alvorlige voldshendelser på Oslo-politiets twitter-konto ett par dager i midten av april, som blant annet viser 16 knivstikkinger og macheteangrep og 4 skyteepisoder, er Adel Khan Farooq «bekymret for barna våre». Han påpeker at brutaliteten øker, og det har blitt langt verre enn tidligere. Barn helt ned i fjortenårsalderen blir rekruttert til nye kriminelle gjenger som vokser fram og angriper andre jevnaldrende mer eller mindre uten mål og mening.

Det er i ferd med å bli full gjengkrig i Oslos gater, i følge Farooqs kilder. 

Dette skyldes til dels en koronarelatert trend, skriver Adel Farooq. Stengte grenser fører til stans i import av hasj og marihuana – og yngre og eldre rusmiljøer har begynt å slå seg sammen. Ungdom uten noe å gjøre tyr til munnbind og hetter, og skaper en fryktinngytende stemning på kveldstid.

For det er selvsagt «samfunnet som har skylda». Marginalisert og ressurssvak ungdom i bykjernen har mistet sine fritidsmuligheter, og føler seg feilbehandlet av etnisk norske innflyttere. 

Farooq har en høne å plukke med politiet også. «Uskyldig minoritetsungdom blir stanset av politiet, stripset og ransaket før de blir sluppet fri. Ofte i fullt påsyn av skuelystne. Denne fornedrelsen de opplever, kan ende opp som mer hat mot autoriteter, og hat smitter enda raskere enn korona». 

Artikkelforfatteren stopper ikke der og hevder at det vi nå er vitne til er en årelang neglisjering av områder med dårlige levekår, høy andel fattige, trangboddhet og «hvit flukt ut». Men også i Tøyen og Grønlands tilfelle, «hvit flukt inn» – i følge Adel Farooq.

Farooq har selvsagt løsningen. «Det bør allerede nå pumpes inn mer penger til lokale tiltak drevet av både ildsjeler og ungdom. Relasjoner mellom lokalbefolkningen og politiet må styrkes, og vi må slutte å stanse mørkhudede mennesker uten skjellig grunn.»

Det eneste de etniske norske tydeligvis kan bidra med er mer penger til de marginaliserte. For øvrig kan de takke seg selv for den nitriste utviklingen.