Sakset/Fra hofta

Venezuelas marine følger etter landets økonomi – rett til bunns. Foto: Fleetmon.

Sosialistregimet i Venezuela valgte å gå til et meningsløst angrep på et cruiseskip, og endte opp med å smadre sitt eget marinefartøy mot cruiseskipet. Marinefartøyet er pussig nok bygget ved samme spanske verft som de norske fregattene. Cruiseskipet kunne seile uskadet videre.

Det venstreorienterte regimet i Venezuela har ikke bare klart å kjøre hele samfunnet i grøfta. Nå presterer de også å senke et av sine egne marinefartøyer, i det som bare kan kalles en fullstendig komisk og bunnløst pinlig «aksjon».

Ja, det er faktisk lenge mellom hver gang man hører om så mye ufattelig inkompetanse og ren skjær stupiditet på en gang. Mange vil trolig se denne historien som en treffende oppsummering av hva dette venstrevridde fiasko-regimet generelt står for, et regime som for øvrig har hatt trofaste støttespillere i norske partier som SV og Rødt.

Mange vil hevde at den politikken som har skapt den totale kollapsen i Venezuela, til forveksling er lik det man finner i partiprogrammene til nettopp SV og Rødt.

Det er magasinet Popular Mechanics som var raskt ute med å berette om denne temmelig oppsiktsvekkende hendelsen:

Her berettes det at den venezuelanske marinens patruljefartøy Naiguata ble sendt for å avskjære cruiseskipet RCGS Resolute, utenfor kysten av Isla de Tortuga, en ubebodd venezuelansk øy.

Oppdraget var å tvinge skipet til å følge med til havn i Venezuela.

Regimets påskudd for aksjonen var at cruiseskipet skal begått en «krenkelse av Venezuelas territoriale farvann.»

Men ifølge det anerkjente magasinet Maritime Executive skjedde hendelsen 13 nautiske mil utenfor kysten, mens territorialgrensen går ved 12 mil. Marinefartøyet hadde dermed ingen rett til å gå til en slik arrestasjon som de forsøkte seg på:

«According to Maritime Executive, the incident took place 13 nautical miles off the coast of Isla de Tortuga, an uninhabited Venezuelan island.”

Det aller mest interessant er likevel hvordan denne «aksjonen» fra Venezuelas marine foregikk. Man forsøkte nemlig å tvinge cruiseskipet til å bli med til havn, ved å brase gjentatte ganger rett inn i siden på cruiseskipet.

Det gikk som man har sett det kan gå ved slike skipskollisjoner: Et av fartøyene forliste. Dessverre for Venezuela var det deres eget patruljefartøy Naiguata som gikk rett til bunns. Det tålte ikke påkjenningene det selv forårsaket.

Lykkeligvis ble ingen av de 34 om bord skadet.

Cruiseskipet var i motsetning til marinefartøyet bygget for å tåle en smell, det var nemlig utstyrt med et skrog som var forsterket med tanke på møter med isfjell.

« What the crew of the Naiguata apparently did not realize was that the Resolute’s hull is stronger than average because of its iceberg-resistant hull. The ship’s website describes the hull as having “high density steel plating” to allow it to sail in “ice laden large waters.”

Cruiseskipet RCGS Resolute skal ha blitt værende i området, og tilbudt seg å bistå i redningsaksjonen, men skal ikke ha fått svar fra Venezuelas marine. Cruiseskipet skal deretter har seilt videre til øya Curacao, med bare mindre, overfladiske skader.

Fra Venezuelas side freser man over det som skjedde, og forsøker å finne en måte å fremstille dette på, slik at det kan fremstå som at cruiseskipet hadde skylden for det inntrufne. Trolig ville man gjerne  tatt med «USA & vesten» i den skyldfordelingen.

Venezuelas president Nicolas Maduro, foto: REUTERS/Manaure Quintero.

Den underlige figuren som for tiden er president i Venezuela, Nicolas Maduro, har selvsagt sin helt egen versjon av saken. For ham var dette et eksempel på «piratvirksomhet». Ikke fra hans egen marine som gikk til uberettiget angrep og forsøkte å kapre et sivilt passasjerskip i internasjonalt farvann, men fra cruiseskipet!

«A statement attributed to Venezuelan President Nicolás Maduro alleged that the cruise ship was actually to blame in an «act of aggression and piracy.»

Det hører med til historien at marinefartøyet Naiguata ble bygget ved samme verft som de fem norske fregattene, nemlig spanske Navantia (tidligere kalt Bazan).

Norske myndigheter skal etter forliset til fregatten Helge Ingstad ha klaget til verftet over skipets kvalitet og sikkerhet.

Nå kan Norge kanskje gå sammen med myndighetene i Venezuela om en felles klage over det materiellet som er levert? Kontakten mellom de to nasjoner kan muligens besørges av stortingsrepresentantene Lysbakken og Moxness.

Kjøp Klanen her!