Tavle

Med 727 døde, 1118 friskmeldte og 2937 nye aktive smittetilfeller i Italia siste døgn, gjør smittekurven et ubehagelig høyt hopp oppover igjen, og nærer frykt for brudd i den nedadgående hovedtrenden.

Kanskje er frykten ubegrunnet. Om man forestiller seg en glatt kurve som ligger over den blå og omslutter denne, kan man tenke seg at vi har å gjøre med en fallende hovedtrend som kanskje vedvarer likevel. Men sikker kan man ikke være.

Den sagtakkede kurven kan skyldes både ujevn registrering, forskjeller i antallet tester, tilfeldigheter – og en kombinasjon av alt dette. Det er gjort mange flere tester siste døgn enn de to døgnene i forveien, men forskjellen er ikke stor nok til å forklare hele spranget.

Som så ofte ellers avventes de neste dataene med stor spenning. I fravær av ytterligere økning torsdag, vil mange puste lettet ut – i alle fall for en stund. I mellomtiden biter alle negler.

Den etterlengtede utflatningen lar vente på seg noe lenger:

De epidemiologiske dataene forblir altså en statistisk pinebenk for italienerne en stund til.

 

Kjøp «Klanen her!