Tavle

Myndighetene har registrert 2107 nye aktive smittetilfeller i Italia siste døgn. Det er noen flere enn de 1648 nest siste døgn, men bekrefter likevel den nedadgående trenden (blå kurve).

Oppløftende er det også at 1590 er registrert helbredet siste døgn, mot 1109 i går. Dødstallene er fremdeles høye, 837 i dag mot 812 i går, og vil formodentlig bli det en stund til, gitt at de som dør, normalt har vært syke en tid i forveien.

Med det siste døgnets tall er utflatningen i smittekurvene enda tydeligere enn i går:

Den positive trenden bekreftes altså. Man kan begynne å se enden på den verste nødsituasjonen. Det er lett å forestille seg at Milano-børsen kan gå opp onsdag morgen.

 

Kjøp «Klanen» her!