«Andrà tutto bene», «Alt kommer til å gå bra», står det på det italienske flagget som en kvinne har hengt opp på balkongen sin i Milano den 16. mars 2020. Foto: Daniele Mascolo / Reuters / Scanpix.

Den daglige virusoppdateringen fra Italia bringer tankene hen på en krigsbulletin, og som NTB-AFP er inne på mandag kveld, gjør tallene inntrykk:

Italienske myndigheter melder om 349 nye virusdødsfall i landet det siste døgnet. Det bringer det totale tallet på døde opp i 2.158.

Mandagens tall er dyster lesning: Torsdag forrige uke passerte tallet på døde 1.000. Fire dager senere, på mandag, var det altså 2.158.

27.980 tilfeller av koronasmitte er så langt bekreftet i Italia, en økning fra 24.747 siden søndag.

Det alle spør seg, er om det går an å se enden på dette her. Og svarene er usikre. Men kanskje det er mulig å øyne en smule lys i tunellen, selv om det er vanskelig å se hvor langt det er igjen til tunellåpningen.

Om man betrakter utviklingen i antall påviste tilfeller av koronasmitte i landet, som er en viktig indikator med tanke på problemets omfang, ser det slett ikke bra ut:

På øyemål ser dette ut som eksponentiell vekst. Det er nesten sant, men ikke helt. Den er liksom litt for rett de siste dagene. Til dem som kan litt matematikk: Den andrederiverte veksler mellom positiv og negativ verdi den siste uken, mens den var positiv hele uken i forveien.

For å undersøke om veksten er eksponentiell, er det instruktivt å se på logaritmen til antall påviste smittede:

Ved eksponentiell vekst ville logaritmen ha vært en stigende rett linje, men denne her krummer seg bitte litt nedover, og ser ut til å kunne flate ut om ikke altfor lenge – og flater logaritmen ut, gjør også målestørrelsen det, om enn på en annen måte.

I øyeblikket er logaritmen ca. 4,45. Det betyr at 104,45 er omtrent lik 28.000. Idet denne kurven krysser tallverdien 5, vil det altså være 100.000 som har testet positivt. Om logaritmen blir lik 6, en million. I Italia bor det drøyt 60 millioner mennesker.

På hvilket nivå vil den flate ut? Det finnes modeller som tilbyr forsøk på svar på det spørsmålet, men ingen vet. Og det avhenger av folks adferd. Den kan man styre et stykke på vei, men ikke helt.

Ikke desto mindre virker det plausibelt med en utflatning i løpet av noen uker, og i så fall vil man se klare tegn til bekreftelse på dette i løpet av dager.

Det er også interessant å se på antallet som har testet positivt hver dag:

Vi ser altså en markert nedgang siste døgn sammenlignet med det forrige, hvor det var en liten økning sammenlignet med døgnet i forveien. Tredøgnsperioden før der igjen viser også en lignende dynamikk, men ikke like markert nedgang.

Men vi kan fremdeles ikke fastslå at dette er begynnelsen på et brudd med den kraftig stigende trenden.

La oss endelig se på den daglige prosentvise veksten i antall påviste smittetilfeller:

Her ser det jo ut til å være en klart nedadgående trend, men prosentstørrelser kan bedra: Når antallet er høyt, kan en liten prosentvis vekst resultere i en større økning i det totale antallet enn det en stor prosentvis vekst gjør når antallet er lite.

Ingen kan si sikkert når denne trenden når null, men igjen virker det plausibelt at det handler om uker snarere enn måneder.

Dette er oppmuntrende, men så er det mørketallene: Hvor mange positive er det som går under radaren?

En faktor til kompliserer analysen: Økningen i antallet påviste tilfeller (røde søyler) har en viss sammenheng med antallet tester (grå søyler):

Grafikk: Il Sole 24 Ore.

Men det er et bra tegn at radikalt flere tester ikke har påvist radikalt flere smittede.

Hvor mange må man teste for å kunne bidra til og påvise en reell, og ikke bare registrert, nedgang i antallet smittede?

Italia har trappet opp testingen kraftig den siste uken, og gjennomfører nå et antall tester i samme størrelsesorden som Sør-Korea. Der har de testet massivt i noen uker, og epidemien ser der til lands ut til å være under kontroll.

Tidsperspektivet er altså tilsynelatende uker, men myndighetene er selvsagt uhyre varsomme med å forespeile noe som helst, ikke minst fordi en altfor tidlig optimisme kunne få folk til å bli mindre påpasselige.

Ikke desto mindre kommer det også fra offisielt italiensk hold i dag positive signaler, skriver La Repubblica. «Vi ser på tallene med fortrøstningsfull forventning», sier Franco Locatelli, som er sjef i helsedepartmentets etat Consiglio Superiore di Sanità.

Det er klart at dette må bekreftes i løpet av en dag eller to. Håpet er at vi fortsetter å se en «reduksjon i økningen».

Så er det også å håpe på at det ikke dukker opp negative overraskelser.

 

Støtt Document – ingen andre gir deg denne informasjonen

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.