Geir Ugland Jacobsen heter den nye lederen i Oslo FrP. Han fikk 36 stemmer mot 28 stemmer for Andreas Meeg-Bentzen, som var foreslått av valgkomiteen. Det var et nederlag for partileder Siv Jensen, og en tilsvarende seier for den «nasjonalkonservative» fløyen i partiet.

Årsmøtet vedtok også det mye omtalte resolusjonsforslaget fra fylkesstyret.

Forslaget fikk 36 av 63 stemmer, og munnet ut i 10 saker FrP må ta «tydelig stilling til»:

  1. FNs altomfattende klimapolitikk
  2. Overnasjonalitet gjennom EØS/FN
  3. Immigrasjon, asyl og familiegjenforening
  4. Vindkraft
  5. Forsvar
  6. Borgernes trygghet
  7. Sentralisering
  8. Media
  9. Skolesystemet
  10. Uthuling av grunnloven

Fornøyde veteraner

Tidligere partileder i FrP, Carl I. Hagen, var gjest på fylkesårsmøtet i Oslo FrP. Foto: Geir Furuseth

Såvel Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde, som tidligere partileder Carl I. Hagen var tilstede på fylkeårsmøtet, som gjester. Carl I. Hagen viste til intervjuet vi gjorde med ham på fredag, og gledet seg over utfallet.

Document spurte Tybring-Gjedde om hans reaksjon på årsmøtet.

– Jeg er meget fornøyd. Jeg ønsket meg Ugland-Jacobsen, som jeg tror vil bli en meget kraftfull leder. Men jeg vil legge til at med Andreas Meeg-Bentzen får vi en meget sterk lederduo.

Dernest er jeg også meget fornøyd med at resolusjonen med de «ti bud» ble vedtatt. Det sikrer et tydeligere FrP, i Oslo, som går tilbake til våre kjerneverdier.

– Er ikke de tydelige nok allerede? Hva må det fokuseres på, mener du?

– Klima, der har vi mye å ta fatt i. Dagens klimapolitikk er ødeleggende for vår industri og vårt næringsliv. Dernest kommer selvsagt innvandring og integrering, hvor vi må bli enda tydeligere. Oslo er stedet å begynne. Så vil jeg også at FrP skal engasjere seg mer i forsvars- og sikkerhetspolitikk. Vi kan ikke lede Norge inn i en usikker fremtid uten å ta inn over oss hvilke farer og trusler vi kan komme til å møte.

Christian Tybring-Gjedde var godt fornøyd med avstemningene på fylkeårsmøtet i Oslo FrP. Foto: Geir FurusethValgkomiteens forslag til ny leder for Oslo-partiet, politijurist Andreas MeegBentzen ble valgt som første politiske nestleder. I valget på fire nye styremedlemmer var det ialt ni kandidater. Etter en kraftfull appell for sitt eget kandidatur, klarte Documents kommentator, Kent Andersen, å kapre den ene styreplassen.

Les også:

Document vil i nær fremtid bringe et lengre intervju med den nye lederen av Oslo FrP, Geir Ugland Jacobsen.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Kjøp T-skjorter her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.