Gjesteskribent

Under en debatt om netthat og straffelovgivning i Dagsnytt 18 den 5. august, demonstrerte Hadia Tajik at hun ikke har begreper om hva det politiske og filosofiske begrepet ytringsfrihet, egentlig står for.

Ytringsfrihet ble som prinsipp lansert av franske filosofer før revolusjonen i 1789  og virkeliggjort som politisk lov i den amerikanske Bill of Rights fra 1776.
Den handler om, og bare om, forholdet mellom individ og stat.

Det skal ikke lages lover som begrenser ytringsfrihet.

Som filosofisk prinsipp skal ikke ytringsfriheten beskytte noen som blir såret, krenket eller er uenig eller opprørt over andres ytringer.
Individer som blir angrepet i andres ytringer, har beskyttelse i kriminell lovgivning mot løgn og falske anklager, men dette må være konkret i hvert enkelt tilfelle.

Vi ser i dag, i amerikanske universiteter og venstresiden generelt, en krenkelseskultur som stadig vokser.  Man skal ha beskyttelse mot meninger og holdninger man ikke liker. Begreper som «safe rooms» og «no platforming» taes i bruk for å kneble ytringsfriheten.
Ungdom, som begynner på universitetene, har blitt så sarte at de må beskyttes fra meninger de ikke liker. Hovedpoenget med universitetene, å utvide horisonten, lære nytt og bli oppdratt til å kunne fungere som intellektuelle samfunnsaktører i et mangfoldig samfunn, blir hindret.
Det er nettopp disse sarte ungdommene som Hadia Tajik vil beskytte.

De som så gjerne vil ha et innlegg i avisene eller på nettet, men ikke tåler at de blir motsagt eller noen ganger sjikanert. Da som regel anonymt.
De burde heller tenke med ordtaket: Stick and stones can break my bones, but words can never hurt me!  Voks opp! Tål en støyt! Eller som vi sa da jeg vokste opp; «Den som vil være med på leken, må tåle steken.»

Friedrich Hayek (Nobelpris øko) skrev i sin berømte bok «The road to serfdom» at veien mot å miste friheten i et samfunn brolegges ved å gradvis innføre lovgivning som er vag og upresis. Da vil lovanvendelsen bli avhengig av rettens subjektive holdning og kan ikke bli klart forutsett.

Det er nettopp en slik lovgivning som Hadia Tajik og Arbeiderpartiet vil innføre. Et forbud mot «hatytringer» og «hatkriminalitet» vil innføre lover som ikke kan være objektive. Hvorvidt et utsagn er hatefullt er avhengig av hvordan mottakeren reagerer følelses-messig eller subjektivt.

Siden noen er utrolig mer sårbare enn andre, vil det bli helt tilfeldig hvordan en lov mot hatkriminalitet skal praktiseres.Det er særlig nettaviser som document.no og resett.no som skal stoppes. Presset fra venstresiden vil etterhvert påvirke domstolene og skape en redsel for konsekvenser som vil virke som et effektivt munnbind på opposisjonen.

Hver gang Tajik og resten av venstresiden er uenig i en sterk ytring, er det ikke vanskelig å finne en stakkars tenåringsjente som har blitt så veldig såret at hun ikke vil skrive mer. Da er det bare å sende inn politianmeldelsen.

Slik vil loven bli et våpen mot borgernes frihet.  Vi er allerede inne i en slik utvikling og noen vil bruke enhver hendelse til å fremskynde den.

«Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!