Mats Henriksen Persøy (i midten foran), leder av FrPU Trøndelag og medlem av Trøndelag FrPs fylkesstyre, mener Document er et «brunt» nettsted, men har aldri lest en hel artikkel fra nettstedet. Knut Røe (bak til høyre) er enig. Han er medlem av både FpUs fylkesstyre og FrPs fylkesstyre.

Tillitsvalgte i Trøndelag FrP setter likhetstegn mellom det nynazistiske nettstedet Frihetskamp.no og Document. De kaller Document «brunt», men har problemer med å forklare hva det betyr.

Under helgens årsmøte i Trøndelag FrP gikk FpU’eren Mats Henriksen Persøy (20) på talerstolen og ba FrP’ere la være å lenke til nettsteder som Document.no og Frihetskamp.net.

Også Anita Gilde, som i helgen gikk av som leder av Trøndelag FrP, er kritisk til å dele saker fra Document.

– Document har saker som ikke er balanserte, sier Gilde.

– Kan du gi noen eksempler?

– Nei, ikke på stående fot.

Ifølge Persøy er Frihetskamp.net et nettsted som FrP’ere han kjenner flittig deler saker fra. Det samme gjelder Document. Han omtaler begge nettstedene som «brune».

– Hva mener du med at Document er «brunt»?

– Jeg bruker det slik det oppfattes allment, blant folk flest.

– Men hva legger du i begrepet? Du er klar over at det betyr nazistisk?

– Nei, det visste jeg ikke, det var nytt for meg. Jeg advarte mot dere og frihetskamp.net fordi jeg mener folk skal være kildekritiske. Jeg mener folk skal se helheten, ikke bare en del.

– Kan du gi noen eksempler?

– Jeg ser bare sakene deres på Facebook.

– Men har du gått inn på document.no og lest en eneste artikkel i sin helhet?

– Nei.

– Du står på talerstolen under Trøndelag Frps årsmøte og advarer folk og ber dem være kildekritiske, men krever ikke kildekritikk av deg selv?

– Det jeg ser er at mange frp’ere deler saker fra Frihetskamp.net og Document.

Frihetkamp.net er den Nordiske motstandsbevegelsens nettside. Motstandsbevegelsen skjuler ikke sin nazisme. Hvordan det er mulig å nevne Document i samme åndedrag som Frihetskamp, er et spørsmål vi ikke fikk svar på.

– Det var ikke min hensikt å stemple noen. Jeg vet ikke hvordan Document opererer, sier Persøy. – Jeg la ikke vekt på «brun», jeg ville bare be folk om å være kritiske.

– Så hvor har du begrepet «brun» fra?

– Det er et ord som går igjen i sosiale medier. Jeg var ikke klar over at det betød nazistisk. Det er forskjellig hva folk legger i ordet brun.

– Men nå begynte du samtalen med å vise til den hva du kaller den allmenne oppfattelsen av Document, og den mener du er «brun», men du visste ikke at brun sto for nazistisk, selv om det i høy grad er allment kjent?

– Det jeg ville var at folk skulle se helheten, og ikke bare deler av en sak.

– Hvilke saker er det du mener vi bare gjengir deler av?

– Det er som sagt saker det lenkes til i sosiale medier.

– Men du har aldri gått inn på document.no og lest saker der? Likevel sammenligner du oss med Nordisk Motstandsbevegelse?

– Jeg la ikke vekt på brun, men at folk ikke må være ukritiske. Jeg nevnte Document og frihetskamp.net i samme åndedrag, men det betyr ikke at jeg sammenligner dem

Et annet medlem av Trøndelag FpU, Knut Røe (23), lektorstudent ved NTNU, ble også valgt inn i fylkesstyret. Fra talerstolen slo også han Document i hartkorn med Frihetskamp, og støttet Persøys advarsel mot å lenke til nettstedene.

Også Røe insisterer på sin egen definisjon av «brun». Det betyr ikke nazistisk, men «langt ute på høyre siden».

Hva er det ved Document du reagerer på?

– At dere understreker etnisitet og religion. Som med drapet på Håvard i Vadsø. Dere skrev som om det hadde noe med at drapsmannen var muslim å gjøre.

Document har skrevet minst 18 nyhetsartikler og kommentarer hvor drapet på Håvard Pedersen omtales. I kun én av artiklene (Noen får minnesmerker. Andre blir glemt) refereres det til gjerningsmannens religion. Artikkelen ble publisert for to uker siden – over et halvt år etter drapet.

– Synes du bakgrunn skal underslås?

– Hva slags religion folk har, har ingenting med saken å gjøre. Hvis drapsmannen hadde vært kristen tviler jeg på at dere ville nevnt det.

– Mener du at heller ikke drapet på Maren Ueland hadde noe med religion å gjøre?

– Det var en del av bildet, men det blir feil å si at det var hele forklaringen. Dere skjærer alle over en kam.

– Du er klar over at du nå bruker akkurat samme retorikk som venstresiden bruker om FrP?

– Ja, men på disse punktene har venstresiden rett.

Etter hva Document erfarer skal det ha vært andre delegater på årsmøtet som tok avstand fra Persøys og Røes karakteristikk av Document.

– Jeg ville advare mot falske nyheter og brune nyheter, sier Knut Røe.

– Vet du at brun betyr nazistisk?

Røe vil ha frem at han ikke mener Document er nazister – selv om han bruker uttrykket «brune nyheter».

– Problemet er kildekritikk og folkeskikk.

– Hvilke medier betrakter du som seriøse?

– NRK, VG og lokalaviser. Flesteparten av mediene er seriøse, de er mye mer uavhengige enn Document og Resett. Slik journalistikk dere driver med hindrer integrering.

– Tror du noen av FrPs velgere som leser Document kan være uenig i din definisjon av oss som «brune»? Kan det tenkes at de føler at du stempler også dem?

– Jeg er liberalist og vil at FrP skal være et liberalistisk parti, sier Knut Røe.

Persøy utdypet onsdag kveld sine kommentarer i en epost:

«Jeg har aldri bedt noen om å «la være» om å lenke til sidene, jeg sa at man burde være kritisk til disse sidene. Dette fordi frihetskamp.net er en side som er drevet av nordisk motstandsbevegelse, mens document.no har en del innsendte kommentarer på sin side som er på kanten (eks. https://www.document.no/2019/01/17/noen-far-minnesmerker-andre-blir-glemt/?fbclid=IwAR19uDuiUxxhGHdQPi9v4aBYy0I47UvIOrg_du6dZE-8NOmWOzo-ld0PBdQ , der det legges spesielt vekt på at gjerningsmannen i Finnmark-drapet er islamsk.) Kommentarer som «Hvordan islam er invitert til å infiltrere det offentlige Norge, noe som gjør offentligheten handlingslammet overfor islamisering og enhver ondskap som begås i Allahs navn.» er et eksempel på hva som er på kanten. Det tegnes et fiendebilde av Islam, og dette er et eksempel på saker jeg mener mine partifeller bør være kritiske til. Selv om dette ikke er redaksjonelle oppslag, har redaksjonen ansvar for hva som postes.»

 

Mats Henriksen Persøy er leder av FpU Trøndelag, Knut Røe sitter i FpUs fylkesstyre. Begge ble valgt inn i FrPs fylkesstyre.

Støtt Document – ingen andre gir deg denne informasjonen

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.