Kommentar

Dommen mot Tommy Robinson utløste en internasjonal reaksjon som må ha sjokkert venstresiden/mediene. Det gjaldt å putte Robinson tilbake i den brune skammekroken.

Hvis man blander sammen legitime politiske standpunkter og hatefulle ytringer ødelegger man ordskiftet. Hvis man er så enøyet at man ikke ser forskjeller blir dialog umulig, for motparten er utdefinert på forhånd.

En del av venstresiden er på det siste sporet. De mener og har ment i mange år at «høyresiden» og alternative mediestemmer ikke er noe som man skal diskutere med. De skal bare stenges ned.

Det er fortjenestfullt at Fritt Ord-leder Knut Olav Åmås i et innlegg i Aftenposten sier dette er en håpløs linje. Den har ikke og vil ikke føre frem.

Han går også spesifikt i rette med de som gjentar at «vi har ikke tatt noe oppgjør med tankegodset bak 22/7». Dette er også tøv, skriver Åmås. Det har vært gjort over en lav sko.

Dette er viktige påpekninger.

Men så blir det vanskeligere. For den avisen Åmås sogner til og har vært debattredaktør for er selv en del av problemet.

Det største problemet for ytringsfriheten i Norge er utelatelser: Mediene velger ut den del av virkeligheten som passer dem. Fredag før søndag 22 juli brakte A-magasinet en lang artikkel om trusler og hatmeldinger mot overlevende fra Utøya. I samme artikkel nevnes at disse menneskene er lesere av rights.no, Document.no og Resett.no, og aktive i facebookgrupper som Fedrelandet er viktigst. Aftenposten skaper inntrykk av at det er et «miljø» disse sogner til. Norske medier har for vane å snakke om «miljø» og at «det vokser». Dette er enten bevisst villedende, eller enda verre – røper en sjokkerende ignorans, som vitner om  etisk og kunnskapsmessig svikt.

Dessverre er dette en selvpåført blindhet som er en konsensus i norske medier. Blindhet som konsensus vil over tid påføre offentligheten stor skade.

«Alle» er enige om at den opposisjonelle høyresiden vokser. Men mediene ønsker ikke å forholde seg til den på vanlig journalistisk måte: Kritisk, nyanserende.

Asle Toje skrev en tekst på facebook der han tok for seg alle som hevder de er konservative, men likevel ikke har noe til felles: Minervanett, Aftenposten, Document. Hva kan det komme av? Hva består forskjellene i?

Problemet er at forskjellene er så fundamentale at den ene part kvier seg for å erkjenne det. Aftenposten sliter med å forsvare det nye Norge. Det er for mange synlige negative konsekvenser. I stedet for å ta dem opp kan det være fristende å fremstille kritikere som noe annet enn de er.

Det har skjedd en stor forandring på høyresiden de senere år. Noen har gravitert lenger ut. Det finnes en sans for den sterke mann, som er Putin og Assad. I kjølvannet på dette svermeriet ligger antiamerikanisme og jødehat.

Andre har sett faresignalene og blitt seg bevisst hva de står for. Document ser at kristendommen, Europas tradisjon, ikke minst USAs ide om nasjonen som et sett av verdier og Israels eksistens er der vi hører hjemme.

Men det er vanskelig for venstresiden å akseptere at det finnes en høyreside som står for noe positivt. I stedet radikaliseres de. Aftenposten og norske medier er et ekko av hysteriet blant Demokrater og medier som CNN og New York Times når de unnlater å påpeke distinksjoner og sammenhenger.

F.eks: Hvis mediene er enige om ikke å dekke forhold som demografisk utvikling eller migrasjon på en måte som kommer høyresiden til gode, selv om det skulle være korrekt, tar offentligheten en annen retning.

Hvis du velger en halv sannhet fremfor den fulle sannhet fordi du vet at den fulle og hele sannhet vil tjene høyresiden, foretar du et valg med store konsekvenser. Særlig hvis «du» representerer mediene. Det er en slik posisjon norske medier har plassert seg i, og de vet ikke hvordan de skal komme ut av den. De må rapportere bilbranner, men de vil helst unngå uttrykket «svenske tilstander». De har satt seg selv i en tvangssituasjon, hvor de drives fra skanse til skanse av virkeligheten.

Jeg tror det finnes folk i norske medier som er oppriktig bekymret for utviklingen. De vet hverken ut eller inn.

Men la oss forsøke å hjelpe dem: Hvis mediene fortier det som for mange er blitt opplagte sammenhenger – f.eks en økende utrygghet for kvinner, er det da ikke logisk at folk søker seg til medier som er mer åpne og direkte?

Men her er vi ved et veikryss: Vi ser at islamisering og vold er blitt click-bait-stoff. Vanlige tabloide vet hva som trigger leserne . Men noen har bakenforliggende motiv. De ønsker å nøre opp under det sinnet som er der ute og som vokser.

Det er her det redaksjonelle ansvaret kommer inn. Hvis man er et ansvarlig nettsted er man klar over at man har makt til å påvirke, positivt og negativt. Måten man skriver om sakene på forteller hva slags standard man har. Document har pådratt seg vrede fra visse mennesker som ikke liker at vi kritiserer Putin og Assad. De som kritiserer kan gjøre det ut fra et ønske om enkle løsninger. Andre er mer utilslørte tilhengere som synes det er ok med vold, bare det treffer de riktige menneskene. Det affiserer dem ikke at Putin og Assad bomber sykehus.

Her mener vi man krysser en viktige grense.

Men hva med Obama som trakk en grense ved kjemiske angrep og så «gikk» sin vei?

Et USA som ikke viser sitt ansvar og forsvarer en standard åpner for bombing av sykehus.

Denne erkjennelsen sitter svært langt inne for «anstendige» mennesker.

Men sammenhengen er blitt tydeligere etter at Trump overtok. Obamas appeasement gjorde verden farligere.

Kall det en unnlatelsessynd.

Men overfor det nye høyre er ikke liberalere av Obamas støpning redde for å ta i. Da benyttes alle statens maktmidler. Dette får ikke norske opinionsdannere med seg for de er fulle av ambivalens: Høyresiden er for dem det farligste.

Dette gir seg «grisete» utslag som når norske medier sviner til Tommy Robinson som ble dømt til 13 måneders fengsel i en summarisk rettssak. Når har Storbritannias Lord Justice og to andre dommere kommet til at rettsutøvelsen var sterkt beklagelig og mangelfull. Robinson blir løslatt og saken skal opp på nytt.

Hvordan dekker Agderposten dette? De henger ut det lokale Fremskrittspartiet som har hilst løslatelsen velkommen.

Arendal Frp heier på frigitt høyreekstrem leder
I et innlegg på Arendal Frp sin offisielle Facebook-side skriver lokalpartiet at de heier på grunnleggeren og tidligere leder av høyreekstreme English Defence League (EDL), Tommy Robinson.

AV Matias Smørvik , Marit Elisabeth Strand

Artikkelen er et skoleeksempel på en form for journalistikk som vi har sett altfor mye av i årenes løp: Ignorer fakta, bakvask i den gode saks tjenste.

Tommy Robinson gikk ut av EDL fordi han reagerte på elementer som var mer interessert i å slåss og drikke øl enn politikk. Han så også sjåvinistiske trekk han ikke likte. Robinson hadde mot til å bryte med folk som backet ham, fordi han forsto at de kom til å trekke ham ned. Han ønsket ikke å være deres gissel.

For dette svines han til av norske medier.

Selve saken kommer fullstendig i skyggen: At landets øverste dommer påfører en lavere domstol et knusende nederlag.

Oppskriften følger et velkjent mønster: Etter å ha lagt den høyreekstreme ballen klar går man til en politisk motstander som dundrer ballen i mål.

– At de heier på denne mannen er oppsiktsvekkende. Sverigedemokratene er ingenting i forhold til EDL. Disse tilhører det ytterste høyre av europeisk samfunnsliv og består av flere voldsdømte mennesker som pisker opp under hat mot de som har en annen religion, hudfarge eller ståsted. De ligner til forveksling mye til nazistiske og fascistiske bevegelser, og selv om de er marginale, må de tas på dypeste alvor, sier Freddy de Ruiter i Arbeiderpartiet.

Denne oppskriften har venstresiden fulgt i en årrekke og de tror at den er en vinner. Men det er den ikke lenger. Den er blitt et sløvt våpen. Av flere grunner: «Problemene» vokser og uthengning klarer ikke overdøve dem.

Dessuten er det folk på høyresiden som klart ser farene ved å stimulere sinnet der ute.

Steve Bannon ble i et intervju med BBC spurt om ikke Trump hadde betydde at det nye mørkere høyre hadde gått frem. For BBC var alt i en sekk. Bannon bare blåste av det. Det er et hav av avstand mellom Trump og personer som Richard Spencer som var med å arrangere marsjen i Charlottesville.

Aftenposten har også løftet frem Spencer og hausset opp hvor stor fremgang han har opplevd – under Trump. Slutningene skal liksom være lesernes, men det er avisen som legger premissene.

Viktige distinksjoner utelates. Som journalist er det distinksjoner som betyr noe. Det er selve verktøyet vi bruker – dissekering. Hva består materien av?

Etter 9/11 sto det på Oslo-trikkene plakater med teksten: Skjær dem ikke over en kam.

Med høyresiden gjør man det motsatte: Der skjærer man alle over en kam. De er «det samme».

Det gir oss som forsøker å gjøre en seriøs jobb et stort ekstraarbeid. Vi må hele tiden forklare og forsvare hvem vi er.

At Aftenposten tillater Kjetil Rolness å angripe Hege Storhaug på vegne av avisen, virker uryddig. Avisen overlater til Rolness å være hitman overfor Storhaug. Avisen illustrerer saken med et bilde av en sliten Storhaug.

Folk med demokratiske instinkter vet at Storhaug hører til på den riktige siden. De er kanskje ikke enige med henne i alle saker, men grunnleggende vet de at hun har gjort en stor innsats mot store odds.

Når avisen gjør seg til talerør for et personangrep når Storhaugs kritikk var et forsøk på å påpeke sammenhenger som ikke er der – mellom rennestensmeldinger og rights.no – senker Aftenposten seg ned på et nivå som den ikke kan være bekjent av.

Journalistikken består av forholdet mellom distinksjoner og sammenhenger. Kun ved å vedlikeholde det kritiske blikket kan vi se de riktige sammenhengene. Hvis ikke forfører vi leserne.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!