Kommentar

Pieter Brueghel den eldre: Dødens triumf (1563)

Hvis det er slik at Koranen forteller oss hva norske barn lærer i koranskolene (og det er vel ingen grunn til å anta noe annet), har vi et problem. I Koranen står det nemlig at de troende skal gå til krig mot de vantro, altså oss, og det vil si alle ikke-muslimer. Det står til og med at de skal nedkjempe enhver motstand inntil bare det islamske samfunnssystemet er igjen. Men dette virker så uhyrlig at det umulig kan være sant. Ikke i vår opplyste tid. Derfor tror ikke politikerne på det. Alt tyder i hvert fall på at de ikke tror det. Heller ikke norske journalister, som har som yrke å opplyse oss så vi kan bli gode og kunnskapsrike samfunnsborgere, tror at dette kan være sant. De benekter det med fanatisk glød, og de angriper dem som hevder at det er sant. De forsøker å gjøre hva de kan for å dekke over virkeligheten (som også de selv ser, men uten å tro sine egne øyne).

Da har vi enda et problem. Vi har to problemer, og begge er like forferdelige: Koranen forteller oss hva barn lærer, og de som har makten, tror barna lærer å bli snille, for de aner ingenting om hva som står i Koranen, og vil heller ikke vite det.

Hvis man tar et skritt tilbake og betrakter vår tid på avstand, i historisk perspektiv, kan man bare konstatere at Europas selvmord er et eksempel på kollektiv galskap av den typen vi ble rammet av før opplysningstiden, før menneskene begynte å tenke fritt. Middelalderen kommer tilbake. Hvordan har dette kunnet skje? Noen må ha sviktet, og det må fremfor alt være de intellektuelle: filosofene (om vi har noen), pedagogene, psykologene, historikerne, universitetslærerne, kort sagt: våre beste hjerner, men også biskopene, som skammer seg over Jesus, men ønsker Muhammed velkommen, og som gjerne vil ha flere koranskoler og moskeer.

En fremstående kristen politiker skal ha sagt at islam ikke er noe problem; det er norske ateister som er problemet. Det er en grufull svikt, en naivitet og en mangel på kunnskaper og dømmekraft som er komplett uforståelig. Norske barn lærer i koranskolene at de kristne farer med løgn, og at de skal brenne i helvete for sin vranglære. Hvis dette ikke er et problem, hva er da et problem?

I koranskolene og moskeene lærer muslimene at det ikke er tillatt å tenke slik vi tenker; det er haram (forbudt). Muhammeds ideologi er fastlagt og kan ikke forandres av mennesker. De troende må tilpasse seg den og underkaste seg den uten å mukke. Allah vet best. For oss er dette vanskelig å forstå. Vi tror ikke det kan være mulig å la være å tenke slik vi tenker. Vi avviser det kontant uten å undersøke om det faktisk kan være mulig. Hvis noen insisterer, og forsøker å forklare forskjellen mellom islamsk tenkning og fri vitenskapelig tenkning, tror mange at de må være ondskapsfulle rasister. Det er derfor det er så vanskelig å komme til orde i mediene hvis man vil ta opp dette emnet. Man må være rasist, og rasisme skal man ikke ha noe av. Avisredaksjonene og NRK er immune mot virkeligheten, og det er her problemet stikker.

På grunn av denne virkelighetsfornektelsen ser man i dag naive forsøk på å tvinge muslimer til å beholde sin religion som noe privat, som noe man kan drive med på kammerset, men ikke i offentlighetens rom. Det er fullstendig forfeilet. Når en troende muslimsk mann, som lever i daglig kontakt med sin gud, nekter å håndhilse på en kvinne, og kanskje særlig en vantro kvinne som er utildekket og i hans øyne rett og slett er naken, er det fordi det er i strid med den avtalen han har med Allah. Etter dette livet, som i Koranen er definert som lek og tidsfordriv, kommer det egentlige livet, og det er evig. Det vil si at man ikke kan dø. Og det er bare to valg: det evige paradiset eller den evige ilden. For en troende muslim er valget greit.

Det som skjer, er altså følgende: Politikerne har bestemt at koranskoler og moskeer er bra, men man må ikke praktisere det man lærer der! Det er straffbart! Jeg griper meg i å synes synd på norske muslimer. Dette fortjener de ikke.

 
 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!