Muhammad Tahir-ul-Qadri på World Economic Forum 2011. Copyright by World Economic Forum, swiss-image.ch/Photo by Jolanda Flubacher/ Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

To bøker av shari’a-eksperten Muhammad Tahir-ul-Qadri gir visse indikasjoner på hvor han står ideologisk og hva han gjerne vil lære norske barn i muslimske familier: Islamic Concept of Human Nature (Lahore 1985) og Spiritualism and Magnetism (Lahore 2001). I den første boken hevder han blant annet at mennesket blir født rent og feilfritt, og at det derfor selv har ansvaret hvis det utvikler seg til et syndefullt vesen. Dette har trolig konsekvenser for synet på homofile. I den andre boken er han opptatt av magnetisme, parapsykologi og utenomsanselig erkjennelse, og hevder at moderne vitenskap viser at islam er den eneste sanne ideologi og det beste grunnlaget for et samfunn. Han angriper både vestlig påvirkede muslimer og vestlig sivilisasjon generelt.

Mennesket blir ifølge Koranen født rent og feilfritt, og det har evne til å tenke og handle på rett måte, hevder han. Hverken gener eller predeterminasjon (forutbestemthet) spiller noen rolle for hvordan et menneske utvikler seg (Islamic Concept of Human Nature, s. 11); utviklingen beror på dets egne valg og handlinger, og det kan ikke legge skylden på naturen. Det onde som mennesket opplever i verden, skyldes dets egen oppførsel.

I Spiritualism and Magnetism røper forfatteren sin bakgrunn i sufismen og sin jihadistiske metode: Islam skal ikke spres med våpen, men med subtilt press og overtalelse. Han tar avstand fra selvmord og drap av sivile. Dette har tydeligvis gitt ham sympati i Vesten, som ikke forstår hva hensikten hans er. Han fremstår gjerne som en fredsapostel, men gjør det klart at han kjemper for den rene lære og Muhammeds politiske ideologi, mot vestlig vitenskap og vestlig innflytelse på muslimer. Samtidig vil han bruke Vestens kunnskaper og utdannelse som våpen mot Vesten og mener at moderne vitenskap har verifisert sin opprinnelse i Koranen og Hadithene.

Det foregår en kamp mot Vesten der han kritiserer muslimene for bare å bruke slynger og pil og bue mot fienden (s. 5), eller nøyer seg med steinkasting. Han vil ta i bruk noe han kaller «logikken» som våpen i stedet.

«The need of the hour is to equip our coming generations with scientific knowledge and methodology. This would not only provide a solid foundation to Islam but also groom us to put the enemy on defensive through our counter offensive measures.»

Med klok og omtenksom planlegging vil han utstyre unge muslimer med moderne tankegang, så de kan slå fienden på egen mark. Hva dette består i, forblir imidlertid uklart, men det synes som om han vil at de skal lære seg til å argumentere for islams evige sannheter ut fra parapsykologi, utenomsanselig erkjennelse og magnetisme. Det er nødvendig å la den unge generasjon «få se det virkelige lyset og redde dem fra helvetes ild» (s. 12). Som sufi-lærd og guru vil han også lære dem indisk mystisisme (tasawwuf), noe som neppe vil glede salafister. Ved å forkynne blant vestlige muslimer vil han dermed neppe unngå å skape strid. Islam fornekter seg ikke, og resultatet av hans misjonsvirksomhet kan meget vel bli blodig, ettersom (sufienes) islam ikke har noe med (salafistenes) islam å gjøre. Vi har urolige tider i vente.

En interessant opplysning er at en troende muslim ikke kan «snakke med» Allah (s. 100, sure 42, 51). Det må skje gjennom en åpenbaring, «bak et slør» eller ved at Allah sender en engel. Selv nedlater Allah seg ikke til å ha direkte kontakt med mennesker. Det er umulig å få kontakt med Allah på noen annen måte enn gjennom Muhammed. En fullstendig underkastelse under Muhammed er nødvendig, og det er utenkelig å adlyde Allah uten å adlyde Muhammed. Dette betyr vel at den troende bare kan tenke i Muhammeds tankebaner og altså ikke kan nytolke noe. Dermed er Allahs budskap til menneskene fastlagt en gang for alle i Koranen og Hadithene. En reformasjon av islam (eller en «norsk» versjon) er med andre ord utenkelig. Det sørget Muhammed for.

Avslutningen vitner ikke særlig om «toleranse» (som ikke betyr det samme for en muslim og et moderne menneske):

«De vantro, gudsbespotterne, hyklerne og Bokens folk må akseptere denne realiteten fordi det er til deres eget beste. Kilden til menneskenes frigjørelse fra denne verdens elendighet ligger i islams åndelige system. De troende trenger å få bekreftet sin tro, og de vantro bør forberede seg på å underkaste seg sannheten med et åpent sinn.»

 
 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.