Kommentar

Jean-Leon Gerome Greek youths who are being converted to Islam – Young Greeks at the Mosque

Muhammed var en sterkt suggestiv personlighet, som fikk mennesker til å gå i døden for å erstatte oldtidens kristendom med islam. I dag er jihad ikke lenger nødvendig, for kristne ledere gjør hva de kan for å utbre islam og vil gjerne ha flere moskeer og koranskoler.

Muhammed praktiserte det Gabriel lærte ham, for eksempel at syndere måtte straffes hardt og nådeløst. Unge kvinner som ble forelsket og hadde sex før fedrene deres hadde bestemt hvem de skulle gifte seg med, ble pisket. Tyver som ble grepet på fersk gjerning, eller som innrømmet sin brøde, fikk hånden hugget av. En gang hugget Muhammed hånden av en tyv og hengte den deretter rundt halsen hans.

Profeten påpekte at enhver troende måtte følge Allahs straffebestemmelser slik de kommer til uttrykk i Koranen, og han sa en gang at han ville ha hugget hånden av sin egen datter dersom hun stjal noe. Vil man være en god muslim, skal man altså ikke vike tilbake for det vi vantro oppfatter som brutalitet. Når noen i dag påstår at brutalitet «ikke er islam», unngår de påpasselig å nevne hvilke koranvers som er opphevet, og med hvilken autoritet. Så vidt jeg vet, lærer barn i koranskolene å synge alle koranvers med englerøst, for det var slik Muhammed hørte dem.

Hadither er hellige skrifter som forteller hvordan Muhammed praktiserte sin religion. De er helt vesentlige for å forstå islam. Det finnes mange titusener av dem, og bare de lærdeste av de lærde har studert alle. De vet for eksempel hvordan profeten kvittet seg med kroppslig avfall og hvordan han toaletterte seg og pleide kroppen. Absolutt alle intime detaljer i profetens dagligliv ble studert og beskrevet, for man skulle lære god oppførsel av ham.

Når vi i dag leser hadithene, er det vanskelig å tro at slikt kunne diskuteres åpent. Men det ble det, og med stor seriøsitet. Man får høre at man ikke må urinere i retning av Mekka, og heller ikke i retning fra Mekka. Muhammed passet nøye på å stå på tvers av bønneretningen. Det samme gjaldt når han skulle tømme tarmen. Alt slikt er omhyggelig beskrevet i hadithene, også hvordan han tørket seg bak med tre steiner. Det er visst meningen at de troende skal studere alt slikt for å kunne leve et syndefritt liv. I dag bruker de fleste troende toalettpapir, men det er fordi en muslimsk lærd har skrevet en fatwa der han klarer å bevise at toalettpapir er halal. (At ikke alle er overbevist av fatwaen, er en annen sak.)

En nysgjerrigper ville vite hva Muhammed gjorde før han lå med barnebruden sin, og spurte henne om dette. Aisha svarte at det første han gjorde, var å rense munnen med en tannpirker.

Tro ikke at hadithene er en slags apokryfe skrifter. Tvert imot, de ligger lett tilgjengelig i engelsk oversettelse på nettet, og det er meningen at man skal lese dem og sitere fra dem.

Vil du vite mer om det som i dag er (eller blir) Norges viktigste religion, kan du studere spørsmålene og svarene på nettsiden Islam – Question & Answer, og for eksempel finne ut om det er lovlig for en troende muslim å la den katolske kona hans feire jul.

 

Kjøp bokpakken med bestselgerne fra Document Forlag her!