Nytt

Et klasserom i en steinerskole i Tyskland. Foto: Florian K. / Wikimedia Commons.

Ledelsen ved en steinerskole i Berlin har nektet å akseptere barnet av en AfD-politiker som elev. Noen lærere og foreldre frykter at faren kan øve subtil innflytelse og sette skolefreden i fare med xenofobi og nasjonalisme, skriver Berliner Zeitung.

Beslutningen ble tatt etter et foreldremøte hvor saken skapte kontrovers.

Dessuten måtte AfD-politikeren og kona hans i slutten av november gå igjennom et forhør under et møte med rundt tjue lærere, også om politiske oppfatninger. «Man strevde med å finne en minnelig løsning på konflikten – men det lot seg ikke gjøre», meddelte lederen for foreningen av skolens velgjører fredag.

«Gitt denne konflikten ser ikke skolen hvordan den kan ta imot barnet med den nødvendige upartiskhet og nøytralitet – begge deler grunnforutsetninger for å kunne freme barnets utvikling.

Lærere, foreldre og videregåendeelever hadde diskutert den kinkige saken heftig, men ikke oppnådd noen enighet.

«En skole er som samfunnets brennglass», sier han. Siden saken fortsatt ville ha konfliktpotensial i fremtiden, ble beslutningen tatt. Han minner om at foreldrene er spesielt aktive i steinerskoler, hvor de også er med på skoleturer.

Barnet hadde allerede gått i steinerbarnehage, men det hjalp ikke.

Foreldre og lærere var åpenbart dypt splittet om hvorvidt barnet skulle tas opp. Noen frykter at AfD-politikeren kunne øve i det minste subtil innflytelse, og at han sågar kunne forstyrre skolefreden med xenofobe og nasjonalistiske standpunkter.

AfD-politikeren, som sitter i Berlins delstatsparlament, beklager avgjørelsen uttrykkelig. «Vi var svært knyttet til denne skolen», svarer han på spørsmål. «Hvordan skal vi nå forklare barnet vårt at vennene hans kan begynne på steinerskolen til neste år, men at vi ikke er ønsket der?» Han understreker at han hadde ønsket et strengt skille mellom det politiske og det private.

Men i omgivelsene var det altså flere som ikke ønsket noe slikt skille.

 

Kjøp «Hypermoral» av Alexander Grau fra Document Forlag her!