Nytt

For å kome den stadig aukande valden til livs, har det føderale politidirektoratet i Berlin innført totalforbod mot å bere våpen på byen sine S-baner og regionstog. Forbodet gjeld frå fredag til søndag; i ein prøveperiode på tre månadar – frå 1. november til 31. januar.

Store politistyrker har blitt satt inn; denne helga var heile 360 uniformerte (også med narkotikahundar) i aksjon. Nær på 900 reisande vart kontrollerte; polititenestefolka konsentrerte seg først og fremst om ungdomsgjengar og unge festdeltakarar.

Mange funn
22 funn av våpen vart gjort (av desse sju som er forbodne året rundt), herunder flest knivar, men også tilslipte skrujern, ulike slagvåpen, samt peparspray. Parallelt med dette, gjorde politiet 36 narkotikabeslag (den yngste delinkventen var kun 14 år), og arresterte fire personar for valdeleg opptreden. Som «ekstrabonus» vart også ni ettersøkte personar registrerte og tatt med til forhøyr.

Positive tilbakemeldingar
Politioppbodet fekk svært gode tilbakemeldingar frå normale reisande. Og den forebyggjande effekten av synleg politi vart nok ein gong dokumentert. Ein pressetalsmann i Berlin-politiet, fortel at dei har planar om å halde fram med helge-kontrollane heilt til prøveperioda utgår.

Deretter vil det bli foreteke ei evaluering av prosjektet.