Øyeblikket

De antatt store bestselgerne fra megakjendisene kan påregne skyhøye royalties og kampanjer som om de var rockestjerner. Michelle fikk 70 millioner dollar omlag. Det skal noe til å tjene inn et slikt beløp. Med i kontrakten var nok promotering og utgivelse samtidig worldwide. CappelenDamm er utgiver i Norge. Det er de som betaler for boardene som dekker kommunikasjonsknutepunkt i Oslo.

Aftenposten slår fast på førstesiden at boken er kjedelig. Tucker Carlson har kommentert at Michelle gjør mye ut av rasisme. Hun har forestillinger om amerikanere som er sterkt preget av rase. Hvor har hun vært de siste tyve år, spurte Carlson.