To dommer siste halvår, med drakonisk straff for voldtekt via internett, viser at man i norsk rett ikke makter å skille mellom "voldtekt" over nettet og overgrep der overgriperen er kroppslig og fysisk til stede når voldtekt begås.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.