Eksteriør Borgarting lagmannsrett i Keysers gate 13. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

En 20 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til ni års forvaring for flere voldtekter og vold mot sin tidligere samboer da han var 16 år.

Lagmannsretten mener faren for gjentakelse av alvorlige seksuallovbrudd er særlig nærliggende og dømmer 20-åringen til forvaring i ni år med en minstetid på seks år.

Mannen er dømt for å ha voldtatt sin tidligere samboer ved to anledninger, samt utsatt henne for hyppig psykisk og fysisk vold. I tillegg er mannen dømt for å ha ranet en kiosk og voldtatt den ansatte ved kiosken. Han er også dømt for seksuell omgang med en mindreårig jente på et hotellrom i Oslo. Hendelsene fant sted i 2015.

Lagmannsretten legger til grunn at mishandlingen av samboeren hadde «høy intensitet og inneholdt massiv fysisk og psykisk voldsutøvelse» og skjedde hyppig.

Blant annet slo han den fornærmede kvinnen ved to ulike anledninger med en ledning og en pinne slik at hun fikk sår og merker på huden.

Mishandlingen skal ha funnet sted over en periode på sju måneder i 2015. Samboeren var på dette tidspunktet 18 år, mens den domfelte var 16 år.

I dommen kommer det også fram at mannen tvang kvinnen til å ha samleie med en kamerat. Han er også dømt for mishandling i nære relasjoner, skremmende og plagsom opptreden, brudd på kontaktforbud, ransforsøk og trusler.

Forhåndsbestill Islamismen i Sverige her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.