Sebastian Kurz og Heinz-Christian Strache under en pressekonferanse i Wien den 24. april 2018. Foto: Heinz-Peter Bader / Reuters / Scanpix.

 

Det skal bli slutt på at innvandrere som aldri har bidratt til trygdesystemet, får mer utbetalt enn pensjonister som har bidratt gjennom et langt liv, sier Østerrikes kansler Sebastian Kurz.

Pendelen svinger i Europa, og nå har en europeisk leder for første gang i klartekst erklært at vi ikke kan la innvandringen gå foran og fortrenge vår plikt overfor våre eldre, som har overlevert oss våre nær mirakuløse trygdeordninger.

Under kansler Sebastian Kurz’ (ÖVP) og visekansler Heinz-Christian Straches (FPÖ) felles pressekonferanse onsdag forklarte Kurz de bebudede reformene av innvandringspolitikken svært tydelig.

Kronen Zeitung skriver:

– Det er fremdeles slik at flyktninger får mer enn pensjonister – det skal det nå bli en slutt på.

Denne skjeve fordelingen skyldes spesielt det at migrantene som er uten arbeid, mottar minstepensjon fra staten, forklarer Kurz videre:

– Med denne ordningen har vi i dag en utgift på én milliard euro i året. Siden 2012 har vi de siste årene sett en økning på 60 prosent – hovedsakelig på grunn av immigranter som blir del av vårt trygdesystem. Vi har for øyeblikket like mange mottagere av slik minimumsinntekt som det er innbyggere i Burgenland,

som er en by med i underkant av 300.000 innbyggere, hvilket tilsvarer 3,4 prosent av Østerrikes befolkning på 8,8 millioner. Det er en andel som kan opprettholdes med gradvis økning av skattene og generell forringelse av offentlige ytelser, men det er altså ikke noen farbar veg for Østerrike. Kanslerens slagord er da også «Endringen er begynt».

Men for øyeblikket, hamrer Kurz inn overfor det oppmøtte pressekorps, er situasjonen den at

mennesker som aldri har betalt noe til vårt trygdesystem, får mer enn mennesker som har bidratt i årevis, og det er ikke rett at flyktningfamilier mottar mer enn pensjonister!

«Ryktet er selvfølgelig spredd kloden over at man i dette deilige landet kan leve søtt uten å arbeide», konstaterer FPÖ-lederen Strache.

Om regjeringens reformplaner uttaler koalisjonspartneren Strache at regjeringen akter å «innføre et rettferdighetsprinsipp» – å yte for å nyte, etter evne og behov – for å «redusere tilstrømningen av migranter inn i trygdesystemet».

Det første av lovforslagene i reformplanene vil tre i kraft allerede i første uke av juni, og medføre kutt i de direkte finansielle støtteordningene.

I løpet av mai måned vil også en lengre prosess begynne med å omorganisere hele trygdesystemets byråkratiske funksjon. Antall beslutningsinstanser skal reduseres fra 21 til fem. Om dette sier Kurz at det «selvfølgelig vil ytes betydelig motstand», ettersom mange av de offentlige ansattes stillinger vil opphøre å eksistere.

Strache forklarer disse endringene som en respons på et mer generelt etterslep med hensyn til reformering av et trygdesystem fra en annen tid, for et annet samfunn. «Dette styrker kun den kursen som denne regjeringen har staket ut», sier han, og legger at borgerne reagerer med tilfredshet på det regjeringen gjør.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂