Nytt

Statsminister og SPÖ-leder Christian Kern, utenriksminister og ÖVP-leder Sebastian Kurz og FPÖ-leder Heinz-Christian Strache under en valgkampsending i Wien den 1. oktober 2017. Foto: Leonhard Foeger / Reuters / Scanpix.
 

Østerrikerne går søndag til urnene for å velge nytt parlament, og få dager før valget viser en meningsmåling fra Research Affairs at det konservative partiet ÖVP, under ledelse av utenriksminister Sebastian Kurz, ligger an til å bli det klart største partiet, med ca. 33 prosents oppslutning – hele ni prosent høyere enn ved valget for fire år siden.

Målingen, som er offentliggjort i Frankfurter Allgemeine, viser at statsminister Christian Kerns sosialdemokratiske parti SPÖ må se seg forbigått av folkepartiet FPÖ ledet av Heinz-Christian Strache. De to partienes oppslutning er estimert til henholdsvis 27 og 23 prosent.

De to store høyrepartiene ser altså ut til å få tilsammen ca. 60 prosent av stemmene. Et slikt resultat betyr etter alt å dømme slutten for storkoalisjonen mellom ÖVP og SPÖ, som erstattes av en blåblå koalisjon med Sebastian Kurz som ny statsminister.

Om man ser meningsmålingene i et noe lengre perspektiv, er det ingen tvil om at ÖVP har gjort et stort byks oppover og hentet velgere fra begge sine hovedkonkurrenter med Sebastian Kurz som statsministerkandidat:

Suksessen kan sannsynligvis langt på vei tilskrives Kurz’ harde linje i migrasjonsspørsmålet. Utenriksministeren var en av pådriverne for å stenge Balkanruten i 2015, og har markert seg med en rekke bestemte standpunkter blant annet om stengning av Middelhavsruten.

At Kurz er skeptisk til islamiseringen og blant annet ønsker hijabforbud og tar til motmæle mot islamske barnehager, har utvilsomt bidratt til fremgangen. Østerrike har tatt imot svært mange asylsøkere, og mange barn i Wien har muslimske foreldre.

At lederen for et tradisjonelt mainstream-parti har våknet, gir nok mange håp om at landet kan forhindres fra å omgjøres til det ugjenkjennelige. Det er lov for andre høyrepartier Europa rundt å ta notater.