Nytt


Østerrikes statsminister Sebastian Kurz (ÖVP) og visestatsminister Heinz-Christian Strache (FPÖ) ankommer en pressekonferanse i Wien den 24. april 2018. Foto: Heinz-Peter Bader / Reuters / Scanpix.

 

I et nytt lovforslag tar Østerrikes konservative regjeringskoalisjon til orde for at asylsøkere skal betale opptil 840 euro for å dekke blant annet saksomkostningene ved behandlingen av søknadene, skriver 20 minutes. Hensikten er å gjøre Østerrike til et mindre ettertraktet mål for asyl-shopping.

Lovforslaget ble lagt frem sist onsdag som del av en større reform av Østerrikes system for behandling av asylsøknader.

Vel så viktig som fullmakten til å konfiskere et kontantbeløp som en motytelse migrantene vil ha vanskelig for å betale, er det at politiet heretter vil ha rett til å konfiskere mobiltelefoner. På den måten skal man forvisse seg om at asylsøkerne snakker sant om sitt opphavsland og om hvordan de kom seg inn i EU.

Finansielle ytelser vil også bli gjenstand for nedskjæringer når lovforslaget trer i kraft.

Østerrike mottok 150 000 asylsøknader i løpet av exodus 2015–2016, hvilket utgjør noe under 2 % av befolkningen i det tyskspråklige landet. Dette må uten tvil sies å være vesentlig grunn til at partiene til henholdsvis kansler Sebastian Kurz (ÖVP) og visekansler Heinrich-Christian Strache (FPÖ) i 2017 gjorde slikt et brakvalg.

Kurz ser da også ut til å være bestemt på leve opp til disse forventningene om forandring:

“We have very deliberately set ourselves the goal of fighting against illegal migration but also against the misuse of asylum,”

Opposisjonen mener at dette er «inhumane» tiltak, og at et fornuftigere tiltak heller ville være å korte ned på søknadenes behandlingstid. Amnesty uttaler at regjeringens asylreform bidrar til «fragmentering av samfunnet».

 

Reuters20 minutes

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!