Sakset/Fra hofta

Bildet: Kunstneren John Heartfield var banebrytende i å bruke collage-teknikk til å avkle nazistenes ledere. Heartfields teknikk ble overtatt av posterkunsten på 60-tallet. Med Trump har man gitt seg selv mandat til å gå full gass. Man forledes til å tro at det er Trump som er årsaken, men spørsmålet kan like gjerne være at det har skjedd en modning av et bestemt billedspråk, som slippes løs, uten filter.

Under andre verdenskrig fantes det i København en motstandsbevegelse som het «Borgerlige Partisaner», med kallenavnet BOPA. En plass på Østerbro (Københavns Frogner) er oppkalt etter gruppen. De var altså kongetro, nasjonalt sinnede, konservative, borgerlige partisansoldater. I væpnet kamp mot nazismen.

Fra filmen ”Kongens nei” husker vi at kronprins Olav agiterte iherdig for mobilisering. Arbeiderpartiet, eller venstresiden, gikk inn for dialog i stedet. Den beslutningen kjørte det norske samfunnet i senk.

Den borgerlige tilgangen ville i det tilfellet skapt et helt annet utfall på krigen. Vi vet dette fordi Oslo ble inntatt av et tyvetalls tyske soldater. En mobilisert hær ville ikke hatt vanskelig med å stoppe dem, når én enkelt oberst på Oscarsborg kunne sende 1.000 infanterister til bunns i Oslofjorden. Denne obersten var forøvrig også politisk sett borgerlig.

Likevel støter vi på termen ”ytre høyre” som en slags overgangstilstand mellom borgerlige og nazister. Hans Rustad omtaler dette i artikkelen ”Ytre høyre er antisemittisk og anti-kristelig”.

Borgerlige debattanter må jevnlig gå ut og forsikre om at de ikke drives av et hat mot ofrene for sharialovgivning når de kritiserer sharialovgivning. Gjør de det er de jo ”høyreorienterte”.

En gevaldig kondisjoneringsoperasjon – sett fra Orwells synsvinkel – har ved hjelp av ”høyre”-betegnelsen utvannet skillet mellom det borgerlig og nasjonalsosialismen. Til tross for at det var borgerlige samfunn som knuste nazismen.

Historisk, empirisk og verdimessig er bruken av termen ”høyre” om de borgerlig ekstremt sjikanerende. Og fordi partiet Høyre aldri har prioritert det ideologiske aspektet i politikken, har krefter med en annen dagsorden fått endre ordets betydning uten motstand.

Konsekvensen er at de borgerlige har mistet deres egen betegnelse som de som sitter til høyre for parlamentets formann. Å vinne det tilbake vil være praktisk umulig. Det eneste alternativet er å la ordet ’borgerlig’ erstatte ordet ’høyresiden’.

Det finnes borgerlige partier i Norge og ett av dem heter Høyre. Men bortsett fra det bør borgerlige unngå h-ordet og heller identifisere seg nettopp som borgerlige. Det er jo en borgerlig samfunnsorden – rettsstat, parlamentarisme, fri presse osv. – de ønsker.

Hva er et ”høyreorientert” samfunn? Særlig tiltalende kan man ikke si det lyder. La oss heller overlate høyre-terminologien til de som ikke ønsker en borgerlig samfunnsorden. Så kan de få lov til å forklare velgerne hva de vil ha i stedet.

Les også

-
-
-
-
-