Nytt

På kinoen i Drammen sentrum har man sett seg nødt til å leie inn vektere for å holde orden. Men det er ikke nok – også overvåkningsutstyr må kjøpes inn. Årsaken er at innvandrergjenger bruker kinoen, og da særlig foajeen som varmestue og oppholdssted. Til å lage kvalme.

Kinosjef Steinar Johansen er opptatt av tryggheten til kinogjestene og de ansatte. Men han er engstelig for å provosere gjengene:

– Vi ønsker ikke at de ansatte skal bli utsatt for litt skumle situasjoner, f.eks. når de ber folk forlate lokalene. Vi ønsket ikke at det skulle provosere disse gjengene.

Han har selv sett «opptrinn»:

– Ja, ved et par anledninger har jeg sett opptrinn. Jeg skjønner at det er ubehagelig for de ansatte det gjelder. Man har navneskilt på seg, man blir gjenkjent som person. Noen vil ha angst for represalier.

Oppførselen til disse gjengene beskriver Johansen slik:

– De kan sitte i gjenger – ti-femten stykker – og oppta en stor del av foajeområdet. De bråker, roper, kaster ting og de oppleves som forstyrrende. Vi ønsker at gjestene skal være sikret plass, men her opptar de en vesentlig del av foajeområdet og lager kvalme. De ordinære gjestene får ikke sitte lenge i fred.

Respekten er på nedadgående, noterer Johansen. Gjengene vil ikke lenger gå når de blir bedt om det og kinoen må ringe etter vektere hver uke.

– Det har vært et tiltagende problem de siste årene. Tidligere var det lettere å få de til å lytte. Hvis en kontrollør ba de forlate stedet, så gjorde gjengene det. Det var lettere å rydde opp og få de til å gå enn hva det er nå. Endringen går mer i retning av at de har ingen respekt for beskjeder om å forlate stedet. Ergo må vi bruke sterkere midler. Det har tiltatt i antall gjenger og på en måte ser vi at respekten for beskjeder som man får, gradvis har avtatt eller forsvunnet.

– Mange av dem er oppvokst i Drammen. Noen av gjengene er kjent i forhold til skolene de går på og de er ofte ikke de beste elevene. Det finnes etnisk norske blant de, men majoriteten er ikke etnisk norske.

Politiet har full forståelse for kinosjefens bekymringer. Leder for forebyggende avsnitt hos Politiet i Søndre Buskerud i Drammen, Geir Oustorp, kommenterer:

– Det disse ungdommene holder på med er ikke uskyldig i det hele tatt. Det er faenskap de driver med.

– Jeg skjønner at kinosjefen er irritert over dette. De måtte bytte låser. Brannslukningsapparater tømmes. Man går på kino for å ha det hyggelig, men det går ikke når møbler ødelegges og det er annet skadeverk. Det blir plunder og heft. Jeg skjønner hvorfor kinoen brukte vektere.

Geir Oustorp sier det er snakk om grupper av ulike etnisiteter. Her er det godt segregert:

– Det er alt fra asiastiske, afrikanske, polakker, litauere, svensker. De holder seg sammen med dem med samme språk og innvandrerraten i Drammen er som kjent stor.

 

– De henger i byen, de har ikke noe å gjøre. Det er ikke det at alle skal drive med idrett. Men å henge rundt i byen slik synes vi ikke er noe særlig. De kunne heller funnet på andre ting.

 

Kinomagasinet