Nytt

Teknisk Museum avholder onsdag 19. april et møte om norsk identitet. Her kan du få dine «forestillinger om ditt biologiske opphav» rettet opp:

Hvordan snakker vi om identitet og tilhørighet i det norske samfunnet, og hvilken rolle spiller hudfarge og forestillinger om biologisk opphav? Møt opp på museet og diskuter identitet, tilhørighet og opphav med oss og noen spesielt inviterte gjester. Hva er en typisk nordmann? Må man være hvit for å bli akseptert som «norsk»?

Hva er en typisk nordmann? spør Teknisk Museum. Det blir korte innledninger av disse personene:

– Akhenaton de Leon leder OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering)
– Cora Alexa Døving er seniorforsker på HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter)
Ageliki Lefkaditou er vitenskapshistoriker og kurator for den kommende utstillingen på Teknisk museum

Her blir det modererte debatter i flere grupper. Teknisk Museum lurer på hvorfor vi skal snakke om norskhet:

Hva legger vi i å være norsk i Norge i dag? Hvorfor skal vi i det hele tatt snakke om norskhet?

De sitter ikke på noen fasit, skriver de. Men de ønsker innspill:

Vi ønsker å få innspill til hvilke konsekvenser dette har for menneskers selvforståelse og dagligliv — og for samfunnsutviklingen. Vi sitter ikke på noen fasit, men utforsker problemstillingene sammen med en rekke bidragsytere.

Teknisk Museum minner om hva stygge tanker om forestillinger om biologisk opphav kan føre til:

Tidligere tiders rasehygienikere forfektet ideen om en egen nordisk mennesketype. Den hadde spesifikke kroppslige kjennetegn, psykologiske egenskaper og intellektuelle evner. Rasehygienikerne mente mennesker av denne typen befant seg på toppen av et antatt rase-hierarki. Rasehygienisk tankegods, som har legitimert massedrap på millioner av mennesker, holdes i dag i live bare blant ekstremister i samfunnets utkant.

I samme åndedrag som de snakker om nordmenn og norskhet så minner de om rasehygiene og legitimerte massedrap. Som om dette er to sider av samme sak. Vi må ikke glemme at alle mennesker er like, både utenpå og inni, bortsett fra folkegrupper og stammer som man kan lage interessante TV-programmer om. De har jo kultur, må vite. I mellomtiden mener Teknisk Museum at det er helt greit å lure på hvorfor vi i Norge i det hele tatt skal vi snakke om norskhet.

Teknisk Museum