Migranter går i land på havnen i Augusta på Sicilia den 20. mars 2017. Foto: Antonio Parrinello / Reuters / Scanpix.

 

Forsvarskomiteen i det italienske senatet har besluttet å iverksette en granskning av samtlige NGO-er som deltar i trafikken med befordring av migranter til Italia fra kysten av Libya, skriver La Stampa.

Beslutningen ble tatt etter at Carmelo Zuccaro, som er statsdvokat i Catania på Sicilia, i forrige uke meddelte det italienske parlamentet at flere sider ved den pågående mennesketrafikken gjør ham perpleks.

Det er ikke minst finansieringen som vekker statsadvokatens interesse. Det koster flere hundre tusen euro pr. måned å drive hvert enkelt av disse skipene. Hvem betaler, hvor kommer pengene fra, og hvilke motiver ligger bak? For påtalemyndighetene er det av interesse å finne ut om det foregår noe kriminelt. Zuccaro mistenker også at det finnes direkte kontakter mellom de Libya-baserte smuglerne og personer ombord i NGO-skipene.

«Det er altfor mange ubesvarte spørsmål», forklarer forsvarskomiteens leder, senator Nicola Latorre (PD). «Vi vil ha klarhet i sakene, få svar på ting vi lurer på… Og hvem vet om vi ikke bidrar til å oppdage at det stikker noe under.» Det sier seg selv at regjeringen ikke har noe imot initiativet, tvertimot.

Etter Zuccaros redegjørelse er det, snarere enn bare en mistanke, et spor i undersøkelsene at enkelte av NGO-ene finansieres av noen som har interesse av å opprettholde migrantstrømmen. Metoden er hele tiden den samme: følg pengene.

Trafikken over denne middelhavsruten foregår på stor skala, og har økt jevnt og trutt de siste årene. I tiden 1. januar til 22. mars 2017 er 20.674 personer blitt fraktet til Italia langs denne ruten, mens de tilsvarende tallene for 2016 og 2015 var henholdsvis 14.492 og 10.075. I fjor høst befant det seg tretten skip der i mer eller mindre permanent trafikk.

For noen av politikerne handler det ikke bare om finansieringen, men også om anvendelsen av lovverket for grensepasseringer:

«De begrenser seg slett ikke til humanitære funksjoner. I praksis bidrar de til transport av ulovlige innvandrere til Italia, de nærer virksomheten til menneskesmuglere», lyder anklagen fra Paolo Romani, Maurizio Gasparri og Bruno Alicata fra Forza Italia.

Zuccaro reiser også et prinsipielt viktig demokratisk spørsmål: Er det opp til private organisasjoner å motsette seg statenes vilje? Veien er kort til å tenke at NGO-enes fartøyer burde avskjæres for ikke å kunne legge til havn i Italia.

I mellomtiden pågår ilandstigningene ufortrødent. Reuters skriver at Leger uten grenser søndag opplyste at nesten 1200 migranter ble plukket opp fra flere båter i Middelhavet i helgen.

 

La Stampa – Reuters – Daily Mail – La Stampa

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂