Nytt

Migranter i en gummibåt ved det Panama-registerte skipet Tuna 1 utenfor kysten av Libya den 16. april 2017. Foto: Darrin Zammit Lupi / Reuters / Scanpix.

 

Statsadvokat Carmelo Zuccaro i Catania, som er den nest største byen på Sicilia og en viktig anløps­havn for migranter, uttaler til La Stampa at påtale­myndig­heten har beviser for at det har vært direkte kontakter mellom menneske­smuglere og enkelte NGO-er som opererer utenfor kysten av Libya.

«Vi vet ennå ikke om eller hvordan vi kan bruke disse opplys­ningene i rettslig sammen­heng, men vi er ganske sikre i vår sak. Det at telefon­anrop går fra Libya til enkelte NGO-er, og at lanterner lyser opp ruten mot skip tilhørende disse organisa­sjonene, skip som plutselig slår av trans­ponderne, er bekreftede kjens­gjerninger.»

Med avslått kommunikasjons­utstyr kan ikke skipene enkelt spores på avstand.

Zuccaro forteller ikke hvordan han har skaffet seg denne informasjonen, men den stemmer overens med opplys­ninger som er innhentet av italiensk etter­retning i Libya. I den grad Zuccaro er i tvil om han vil opprette en sak, er det muligens fordi det er problem­atisk å benytte etter­retnings­kilder i en rettssak.

Statsadvokaten sier at hans møysommelige arbeid går lang­sommere enn Europa kan tillate seg. 180.000 migranter kom sjøveien til Italia i fjor. I år forventes minst en kvart million. Zuccaro mener det er et forsiktig anslag.

I øyeblikket legger båtene ut fra Zuwarah, som ikke kontrolleres av Serrajs regjering. Det som foregår, bør da heller ikke først og fremst være en sak for italiensk strafferett:

«Problemet er og blir essensielt politisk, og de europeiske regjeringene bør gripe inn straks, ikke bare den italienske.»

Ikke hold pusten, herr statsadvokat.

 

La StampaDaily Mail (AFP)Reuters – BBC