Donald Trump har utnevnt leder av Republikanerne, Rienald Priebus, til stabsjef og Steve Bannon fra Breitbart til sjef-strateg. Dermed ivaretar Trump den politiske maktbalansen mellom partiet og outsiderne.

Priebus har vært mer lojal mot Trump enn Speaker i Representantenes Hus, Paul Ryan. Priebus bidro til at Republikanerne kom ut av valget mer enig enn Demokratene.

Steve Bannon har vært sjef for Breitbart.com, en av de viktigste nyhetskanalene for alternative medier.

Det skal bli interessant å se hvordan slike nettsider fungerer under Trump-administrasjonen, om de ivaretar kritisk journalistikk. Et annet spørsmål er maktbalansen i forhold til etablerte medier. Det vil være merkelig om det ikke skjer noe med den tunge liberale bias som 40 prosent av amerikanerne sier de merket.

 

http://www.wsj.com/articles/bannon-set-to-reshape-white-house-role-1479089587?tesla=y