Bildet: Steve Bannon og Reince Priebus på Conservative Political Action Conference i National Harbor, Maryland, 23. februar. Foto: Joshua Roberts/Reuters/Scanpix.

 

Trumps seniorrådgiver Stephen K. Bannon og hans stabssjef Reince Priebus ga torsdag, på den konservative konferansen CPAC, et intervju der de snakket om Trumps politikk og hans forhold til pressen. Begge har naturligvis full lojalitet til president Trump og hans forpliktelser ovefor det amerikanske folket.

Den røde tråden i intervjuet er at Det hvite hus med president Trump i spissen arbeider hardt og samvittighetsfullt til det beste for folk flest i USA. Noe av det viktigste er at amerikanerne skal få en jobb å gå til som de kan leve av. Utflaggede arbeidsplasser skal flagges tilbake og både næringsliv og den jevne amerikaner skal få en bedre hverdag med skattelette, avbyråkratisering og deregulering. Og ikke minst, man skal beskytte landets suverenitet gjennom grense- og innvandringskontroll.

Bannon sa at Trumps forhold til pressen vil bli verre, og forklarte at det er en indre logikk i motstanden fordi globalistene i media er imot Trumps nasjonaløkonomiske agenda. Når de økonomiske forholdene forbedres, vil medietrykket mot Trump øke, mente Bannon. (Mine uthevinger)

– Here’s why it’s going to get worse: Because he’s going to continue to press his agenda. And as economic conditions get better, as more jobs get better, they’re going to continue to fight. If you think they’re going to give you your country back without a fight, you are sadly mistaken.

Det ble påpekt flere ganger i intervjuet at Trump akter å være tro mot de løftene han ga det amerikanske folket før valget, og Trumps medarbeidere er stolt over presidentens troskap.

-Every day — every day, it is going to be a fight. And that is what I’m proudest about Donald Trump. All the opportunities he had to waiver off this; all the people who have come to him and said, «oh, you’ve got to moderate». Every day in the Oval Office, he tells Reince and I, «I committed this to the American people; I promised this when I ran; and I’m going to deliver on this».

Det er fantastisk å se en president som er så forpliktet på de løfter han ga før han ble valgt. Trump er bevisst på hvem han representerer og sa på CPAC dagen etter at han representerer Amerika og amerikanerne. Jeg representerer ikke «The Globe», presiserte Trump.» Under multikulturalismens globale agenda er det tragisk nok blitt nødvendig å presisere slike selvfølgeligheter.

Istedenfor å opptre som journalister og rapportere så korrekt som mulig, ser man igjen og igjen at journalister forsøker å vri noe negativt ut av alt som sies av og om Trump. Mediene prøver ikke engang å skjule hva de holder på med, og anti-Trump-kampanjen er nå åpenbar for enhver som kan lese.

Fredag morgen hadde vårt lisensfinansierte mediehus på Marienlyst et oppslag på omtalte CPAC-intervju (Se lenke over) som var gjengitt i sin helhet i Time og der var gitt overskriften: «Read Steve Bannon and Reince Priebus’ Joint Interview at CPAC». Plain and simple. Da intervjuet passerte gjennom NRK-kverna ble ordet «manisk» detektert som et ladet ord man kunne bruke mot Trump. Derfor ble NRKs tittel naturlig nok: Trumps sjefstrateg med sjelden uttalelse: – Trump er manisk opptatt av å innfri.

NRK og mainstream medier i hele Vesten later til å være manisk opptatt av å formidle negative nyheter om Trump.
I skrivende stund er NRKs toppsak en pensjonert admirals meninger om Trumps forhold til pressen. Admiralen påstår at Trumps uttalelser er en større trussel mot demokratiet enn bin Laden.

Bannon hadde rett; det blir stadig verre. Og det er begynt å demre for oss alle at våre land ikke vil bli gitt oss tilbake uten kamp. We will not be mistaken any longer.