Nytt

Mediene har i Norge tradisjonelt blitt kalt «den fjerde statsmakt», en betegnelse som fremhever rollen den i større eller mindre grad lykkes i som publikums vaktbikkje overfor de tre offisielle maktene, altså den lovgivende, den utøvende og den dømmende.

At bikkja er i publikums tjeneste fortoner seg som en stadig mer bisarr påstand, og slagsiden i pressen har fått noen til å kritisere hunden for at dens herre egentlig er venstreideologien.

steve-bannon
Foto: Wikimedia Commons

 

Donald Trumps nærmeste rådgiver Steve Bannon ble nylig intervjuet i New York Times, og sin vane tro gav han i den forbindelse pressen det glatte lag:

“The media should be embarrassed and humiliated and keep its mouth shut and just listen for a while,” Mr. Bannon said in an interview on Wednesday.

Pressen har null integritet og ditto intelligens, fortsatte Bannon. Utskjellingen tok ikke slutt med det. For om vi skal tro Trumps høyre hånd, er ikke pressen bare sin egen herre, den utgjør utgjør også den politiske opposisjonen:

“I want you to quote this,” Mr. Bannon added. “The media here is the opposition party. They don’t understand this country. They still do not understand why Donald Trump is the president of the United States.”

“The elite media got it dead wrong, 100 percent dead wrong,” Mr. Bannon said of the election, calling it “a humiliating defeat that they will never wash away, that will always be there.”

“The mainstream media has not fired or terminated anyone associated with following our campaign,” Mr. Bannon said. “Look at the Twitter feeds of those people: They were outright activists of the Clinton campaign.”

Både i USA og Norge stiller mediene seg stort sett uforstående til at noen kan rette anklager mot dem for blindhet, partiskhet eller aktivisme i dekningen av presidentvalgkampen og tiden etterpå, og frikjenner derfor seg selv.

Bannon får derimot støtte av presidenten:

Echoing comments made by Steve Bannon earlier this week, Trump told CBN News that he believes «the dishonesty, total deceit and deception. It makes them certainly partially the opposition party.» He continues, «I think they’re much more capable than the opposition party. The opposition party is losing badly. Now the media is on the opposition party’s side.»

Det er ofte blitt sagt at politikere bør skiftes ut med jevne mellomrom for å lufte ut i maktens korridorer, slik at den ikke tjener seg selv i en innestengt atmosfære. Samme argument gjelder muligens mediefolk også.