Tavle

I «The Next American Civil War: The Populist Revolt against the Liberal Elite», en bok hvis undertittel yter innholdet mer rettferdighet enn tittelen (men kanskje økte salget?), skrev Lee Harris for fem år siden om den nye amerikanske kulturkrigen, hvor avgrunnen mellom folk og elite har resultert i et opprør fra høyresiden – eksempelvis fra Tea Party-bevegelsen.

Mon tro om Donald Trump, som stiller til det republikanske primærvalget før neste års presidentvalg, treffer en nerve i befolkningen i rette øyeblikk?

CNNs ankermann John Berman diskuterte forleden Trump med Jeffrey Lord, som skriver for The American Spectator. Er det sant som det republikanske establishment sier, at Trump skader partiet med sitt utspill mot illegale latinamerikanske innvandrere?

Lord svarer:

He is not talking about all Mexicans. He’s not talking about every immigrant to the country. This is, after all, a 100 percent country filled with descendants of immigrants. His own grandparents were immigrants. So the notion that he’s anti-immigrant is just simply false and it keeps getting repeated

Han trekker også en sammenligning mellom Trump og Reagan, hvilket er bemerkelsesverdig med tanke på at Lord var en del av Reagans stab:

As I certainly well remember, no less than president Ford, he was then former President Ford, in March of 1980, gave an interview to «The New York Times» and said that Ronald Reagan was too extreme to ever be elected president and that he and other Republicans were concerned that we were going to have a Goldwater-sized landslide defeat if they nominated Ronald Reagan. Reagan went on to win the presidency twice in two landslides.

På spørsmål om Trump er den nye Reagan, kommer Lord tilbake til det Harris var inne på:

Ronald Reagan was Ronald Reagan. But I have to say I do think that Donald Trump is tapping into something here that people should be paying attention to, that the Republican Party should be paying attention to. There is a lot of unrest and anger at the Republican establishment in Washington, feeling that they’ve elected these folks and then they don’t do anything. They don’t take tough stands. They campaign on them and then they get there and they just don’t do it. He’s certainly tapping into that. There’s no question, and so did Reagan in the day.

Kanskje er det det republikanske establishment som til syvende og sist viser latinamerikanerne minst respekt, antyder Lord:

But I think in the meantime the Republican Party would do well to pay attention to his message, to treat Latinos in this country with respect and not patronize them. The notion that the Latino community in America, the legal Latino community is into illegalities and rape and murder and all of this and that we need to patronize them is just — I mean, that’s pretty bad.

Mange av tankene Lee Harris gjorde seg i 2010 skrev han også om i en artikkel i Policy Review, som Document offentliggjorde på norsk. Er det den beskrevne følelsen av opprør som kommer til uttrykk i støtten til Trump?

 

CNN