New York Times har hatt tre reportere ute i felt og de rapporterer at Mitt Romney og John McCains angrep på Donald Trump ser ut til å ha motsatt virkning. Velgerne blir rasende over å bli behandlet som barn.

From Michigan to Louisiana to California on Friday, rank-and-file Republicans expressed mystification, dismissal and contempt over the instructions that their party’s most high-profile leaders were urgently handing down to them: Reject and defeat Donald J. Trump.

Their angry reactions, in the 24 hours since Mitt Romney and John McCainurged millions of voters to cooperate in a grand strategy to undermine Mr. Trump’s candidacy, have captured the seemingly inexorable force of a movement that still puzzles the Republican elite and now threatens to unravel the party they hold dear.

..

The furious campaign now underway to stop Mr. Trump and the equally forceful rebellion against it captured the essence of the party’s breakdown over the past several weeks: Its most prominent guardians, misunderstanding their own voters, antagonize them as they try to reason with them, driving them even more energetically to Mr. Trump’s side.

Mediene leter med lys og lykte etter tegn på at Trump-bølgen avtar. Men ifølge New York Times egne journalister vekker kampanjen bare vrede. Dermed blir årets presidentvalg et politisk vannskille i USA etterkrigshistorie. Oppslutningen om Sanders har samme budskap: De unge er fed up, de tror ikke på Hillary.

Det som nå skjer med det republikanske partiet har en større betydning. Tidligere har liberale medier skremt med The Tea Party. Det som nå skjer er en revolusjon: Establishment feies vekk. Hvilke krefter er dette og hva driver dem? Skal liberale medier fortsette å rakke ned på dem som hvite, uutdannede?  Eller skal de ta dem på alvor.

As polls showed Mr. Trump likely to capture the Louisiana primary on Saturday, the biggest prize among states holding contests this weekend, the party establishment in Washington seemed seized by anxiety and despair. At the Conservative Political Action Conference, a long-running gathering of traditional conservatives, attendees feared that they were witnessing an event that has not occurred in more than a century: the breaking apart of a major American political party.

Liberale medier later som om republikanere er et dirty ord, at det er partiet for de reaksjonære og dumme. Kan det være at de tar feil? At det vi ser i USA er et groundswell, et engasjement fra velgere som før har sittet hjemme? Er det ikke hva demokrati handler om? Mediene har klaget over lav valgdeltagelse. Når de nå får den, er det feil velgere? Det er denne paternalistiske holdningen som er litt for tydelig. Folk reagerer med sinne.

We don’t care

Establishment har sovet i timen. Forsøk på å overtale dem til ikke å stemme på Trump faller på stengrunn. Bebreidelsene og advarslene virker irrelevante. Folk bryr seg ikke, de lytter ikke. Lederne hadde sin besøkelsestid, og forstod det ikke. De forstår heller ikke i dag at deres tid er ute, selv om stemningen er laber.

The problem, for figures like Mr. Forbes and Mr. Romney, is that Mr. Trump’s supporters seem profoundly uninterested at the moment with the image, expectations or traditions of the Republican Party, according to interviews with more than three dozen voters, elected officials and operatives. They are, in many cases, hostile to it.

CNN kjørte Romneys angrep på Trump om og om igjen. Det var helt tydelig at det var etter deres smak. Fredag virket det som om angrepene hadde virkning. Romney tror det selv. Men, skriver New York Times, det er i Midtown New York at Romney får ros. De som lever i en boble og bedrar seg selv.

As Mr. Romney hopped between television stations on Friday, proclaiming his dismay over Mr. Trump’s crudeness, challenging his decency and questioning his integrity, he declared that his overtures were breaking through — though not necessarily to the audience he intended. In an interview conducted inside the headquarters of Bloomberg News in Manhattan, far from the crucial primary voting states that could decide Mr. Trump’s fate, he observed that Midtown office workers had offered their gratitude as he rode up to the studio.

“Just coming up the escalator, Mr. Romney said, people said, “ ‘Thanks for what you did yesterday.’ ”

But outside of that orbit, the response was less welcoming.

Trump kalte Romney «stiff» da han responderte på pressekonferansen i Portland, Maine, torsdag. Han er åpenbart en elitær figur og burde kalkulert det når han beskrev Trump som vulgær. Trump har blitt et symbol for de som ikke har så mye som Romney. En politiker viser en viss ydmykhet.

Grasrot-Amerika tåler ikke overklassemennesker som ikke anerkjenner dem og respekterer deres rett til å bestemme. Når establishment uten blygsel vil kontrollere presidentvalget, er begeret fullt.

“They want to control the election because they don’t like Trump,” said Joann Hirschmann of Shelby Township, Mich., a supporter of Gov. John Kasich of Ohio. “And I can understand that. But you have to let the people speak.”

http://www.nytimes.com/2016/03/05/us/politics/donald-trump-republican-party.html