Donald Trump tildelte Stopp Trump-kampanjen et sviende nederlag tirsdag da han vant Mitt Romneys hjemstat Michigan. Romney levnet ikke Trump noen ære i en tale sist uke som fikk stor play i mediene. Han sa Trump var en sjarlatan og bløffmaker. En man ikke kunne stole på.

Velgernes dom, i hans egen hjemstat, mener noe annet. Det er et budskap som ikke er til å ta feil av.

 By winning Michigan, Mr. Trump prevailed in the home state of Mitt Romney, days after the 2012 nominee publicly rebuked him.

Trump vant også over utfordreren Ted Cruz ved å ta Missisippi, et kjerneområde for Cruz med mange evangelicals, konservative kristne.

The New York businessman also proved again Tuesday that he could beat Mr. Cruz in a Southern state where the Texas senator had invested time and money. More striking is that Mr. Trump outpaced Mr. Cruz among white evangelical Christians in Mississippi, a critical demographic for the latter. But Mr. Cruz beat the front-runner among those evangelicals who wanted a nominee who shared their beliefs.

Trump vinner både i det liberale nord og det konservative sør. Det er nøkkelen til hans suksess og «pundits», meningsaristokratiet, kan ikke få det inn i hodet.

Amerikanerne er gode på statistikk og utspør velgerne i detalj. Svarene liker nok ikke hverken «pundits» eller det republikanske establishment:

Tuesday offered further evidence that Mr. Trump’s message is resonating with GOP voters. Some 62% of GOP primary voters in Michigan supported his temporary ban on Muslims from entering the country, according to exit polls. In Mississippi, 75% of GOP primary voters backed the ban. What’s more, 59% of Republican primary voters in Michigan said they feel “betrayed” by Republican politicians.

Meningseliten vil ikke ta inn over seg at det er de som er ute av sync med velgerne. De forsøker å få velgerne til å skamme seg. I helgen var det Trumps møte i Orlando, Florida, der han ba folk sverge lojalitet til ham  ved å løfte hånden, som ble fremstilt som bevis på at han er en ny Hitler. Twittermeldingene gikk «viral» som det heter. Men enten spinner de innenfor samme gruppe, eller de bommer totalt. Hitlingen har ikke gitt resultat. Kanskje fordi velgerne forstår at det er de som er rette adresse. Det er de som indirekte beskyldes for å være nazister.

I stedet står de ved at de ønsker innreiseforbud for muslimer. Ikke permanent. Men inntil «situasjonen er avklart», som Trump sa. De ønsker å vite om trusselen og om myndighetene kan håndtere den. Et nytt angrep a la San Bernardino kan gi Trump seieren 8. november, hvis han eller Cruz skulle bli kandidat.

Establishment skjelver ved tanken. I stedet forsøker den seg på at det er en symmetri mellom Trumps tilhengere og IS. At Trump fremmer rekrutteringen til IS. Velgerne lukter lunta også i dette argumentet. Det er et forsøk på å kompromittere dem og dermed den demokratiske prosessen. De finner seg ikke i det.

Tillitskløften har vært der lenge. Trump har gitt den ansikt.

http://www.wsj.com/articles/john-kasich-marco-rubio-eye-home-state-primary-victories-next-week-1457480367