Kilder i FBI forteller til Wall Street Journal t det har vært full krig innad i FBI og blant påtalejurister. Noen agenter har gravd i Clinton-stiftelsen og nektet å gi seg, tross pålegg ovenfra om å «stand down». Agenter har kommet opp med bevis som andre har bagatellisert.

Det gikk så langt at disse «patriotene» i FBI bestemte seg for å lekke det de hadde på Clintons gjennom Julian Assange. Dette er sammenfallende med at Assange gir et intervju til Russia Today der han benekter at kilden til hacking av Clinton var russerne.

FBI-agenter kom over stoff om Clintons i forbindelse med andre etterforskninger. De leste boken til Peter Schweizer Clinton’s Cash og begynte å se seg rundt. De fant flere ledetråder. Men flere ledere likte ikke denne retningen og forsøkte å stanse agentene.

Agents, using informants and recordings from unrelated corruption investigations, thought they had found enough material to merit aggressively pursuing the investigation into the foundation that started in summer 2015 based on claims made in a book by a conservative author called “Clinton Cash: The Untold Story of How and Why Foreign Governments and Businesses Helped Make Bill and Hillary Rich,” these people said.

The account of the case and resulting dispute comes from interviews with officials at multiple agencies.

Artikkelen i Wall Street Journal er meget spesiell. Clintons deler både folk/elite og menneskene som arbeider i USAs offentlige institusjoner. For eller mot? Agentene som mente Clintons var ved å undergrave USAs institusjoner, ble ikke populære. Men de var mange nok til at de ikke ville gi seg. Det var ikke bare å irettesette dem.

The roots of the dispute lie in a disagreement over the strength of the case, these people said, which broadly centered on whether Clinton Foundation contributors received favorable treatment from the State Department under Hillary Clinton.

Senior officials in the Justice Department and the FBI didn’t think much of the evidence, while investigators believed they had promising leads their bosses wouldn’t let them pursue, they said.

Her var det ikke bare et spørsmål om glasset var halvfullt eller halvtomt, men snarere en fundamental forskjellig innstilling til Clintons og det de drev med. Der noen så helt legal virksomhet så andre korrupsjon, ikke bare økonomisk, men i korrumpering av offentlige institusjoner, hvilket er noe langt mer alvorlig.

Det handler om grunnloven og hva USA er bygget på. Noen går så langt som til å snakke om et internt kupp.

I februar ble det holdt et oppsummeringsmøte i Washington. Jurister syntes bevisene var tynne. Justisdepartementet ga ordre til FBI-agentene om å stanse all etterforskning.

Men nå dukket Clintons opp i etterforskningen av andre saker. FBI tok hemmelige opptak av avhør i disse sakene.

The FBI had secretly recorded conversations of a suspect in a public-corruption case talking about alleged deals the Clintons made, these people said. The agents listening to the recordings couldn’t tell from the conversations if what the suspect was describing was accurate, but it was, they thought, worth checking out.

Prosecutors thought the talk was hearsay and a weak basis to warrant aggressive tactics, like presenting evidence to a grand jury, because the person who was secretly recorded wasn’t inside the Clinton Foundation.

Det brygget opp til en meget spent stemning.

As prosecutors rebuffed their requests to proceed more overtly, those Justice Department officials became more annoyed that the investigators didn’t seem to understand or care about the instructions issued by their own bosses and prosecutors to act discreetly.

Når man vet hvordan Justisdepartementet har forsøkt å beskytte Hillary og deres samarbeid med Clinton-maskinen, er striden Wall Street Journal beskriver mer plausibel. Noen ønsker å se Clintons som den mest kvalifisert noensinne, som Obama sier. Andre ser henne og mannen som en trussel mot USAs demokrati.

Hvis det stemmer at FBI-agenter trosset ordre og fortsatt granskningen, og hvis dette skulle resultert i FBI-sjef Comeys kunngjøring om at de gjenopptar saken mot Hillary, er dette et drama som fortjener å komme ut.

En som tar dette helt ut er en tidligere Deputy Assistant Secretary of State under tre utenriksministre ved navn Steve Pieczenik. Han hevder Clinton/Obama-fløyen har forsøkt det først interne kupp i amerikansk historie, men at patriotene startet et motkupp ved hjelp av Julian Assange.


Hvis dette høres ko-ko ut, lytt til Roger L. Simon i pjmedia.com beskrive stemningen i USA:

Massive forces have aligned against each other in this country. It is not so much a right-left, Republican-Democrat battle as a class battle, the workers—what used to be called the middles class—against the elites.
The elites pretend they are the tribunes of the poor, but you will have to excuse me if I am again skeptical. The poor, blacks especially, are at some point going to be fed up with having been gaslit by these elites and may not play ball with them in crunch time. All kinds of splits could take place—and surprising ones.

But, like it or not, the USA is on the edge of violence. The center is not holding.

I have to admit I am surprised to be writing in such an apocalyptic manner. I never, until this year, so much as thought this way in my most casual musings. I lived through Watergate, Vietnam, the Iraq War, all of it, never even dreaming our society could truly explode. But now it can.

Some people are blaming the candidacy of Donald Trump. But for good or ill, Trump is but a symptom of the obvious fact that the working class has been screwed by the elites of this country for decades to such a degree it makes this explosion almost inevitable.

Vi kan være enige om én ting: Det er bad. Dette valget handler om noe langt mer enn Donald og Hillary. Det viktigste skjer bak scenen.

http://www.wsj.com/articles/secret-recordings-fueled-fbi-feud-in-clinton-probe-1478135518