Jon Haukeland har laget en film om barneranerne i Groruddalen. Utdanningsforbundets eget blad, Utdanning har intervjuet Haukeland. Det er ingen tvil om hvor filmskaperen legger skylden for de unges ferd utfor skråplanet. Det å alene laste foreldrene for barnas oppførsel er ikke bra, mener Haukeland. Strukturene i samfunnet må også regnes med. Det er også vår skyld.

Hvem ville du gitt straffelekse?

Erna Solberg. Midt under rettsaken uttalte hun at innvandrerforeldre må passe bedre på barna sine. Det var en ansvarsfraskrivelse å ikke ta med strukturene i samfunnet som faktor.

Utdanning nr 18/20. oktober 2016