Innenriks

Mens de østeuropeiske EU-landene kjempet med nebb og klør mot EUs relokaliseringsprogram for asylsøkere som er kommet til Italia og Hellas, vedtok Stortinget i fjor at Norge frivillig skulle ta imot 1500 av de 120.000 personene som er omfattet av fordelingsplanen, i løpet av 2016 og 2017.

Denne uken blir de første av dem hentet fra Italia til Norge, nærmere bestemt til asylmottaket i Råde i Østfold, melder NRKs distriktskontor i fylket.

Enhetsleder i UDI, Elisabeth Qvam, bekrefter at de første 20 av i alt 1500 asylsøkere vil bli fløyet til Norge fra Italia denne uken.

De som kommer nå i første runde er eritreere.

Der hvor EU-medlemsstater forsøker å helle sand i maskineriet for å unngå en presedens som kan bli gjeldende for en langt større demografisk bølge enn 120.000 mennesker, er altså ikke-medlemmet Norge blant de føyeligste i EU-klassen.

Det blir dermed opp til norske myndigheter å avgjøre asylsøknadene:

Italienske myndigheter har sendt over dokumenter på aktuelle asylsøkere hit. UDI vurderer så disse ut fra enkelte kriterier. En del av dem som kommer kan allerede ha familie i Norge.

– Det er ikke slik at vi sender folk fra UDI og plukker ut, sier Qvam.

I en situasjon hvor menneskestrømmen har stått høyt på dagsorden og hvor et norsk skip går i skytteltrafikk med asylsøkere mellom Libya og Italia, skulle man kanskje tro at også denne neste etappen ville avstedkomme en viss medieinteresse utover NRKs lokaldekning.

Men NTB-meldingen om saken som gikk ut tirsdag morgen, er såvidt vi har kunnet registrere bare gjengitt hos ABC Nyheter og i lokalavisen Moss Dagblad – foruten i amputert form i Klassekampen.

Det er som om den politisk korrekte journalistikken vil legge lokk på temaet asylsøkere nå som den irregulære tilstrømningen via landjorden er redusert. Men den regulære tilstrømningen via luften kan pågå videre i lang tid for det. Konsekvensene kan fortsatt komme til et kommunebudsjett nær deg.

ba%cc%8atmigranter-fly

 

NRK ØstfoldABC Nyheter (NTB)Moss Dagblad (NTB)Klassekampen (NTB)