Demografi

Olga Stokke og Tron Strand har skrevet en artikkel om flyktningestrømmen til Norge. Regjeringen ønsker å gjøre noen grep for å dempe tilstrømningen.

Artikkelen gjør rede for at tilstrømningen kan fortsette i samme styrke som i dag. Hvis alle faktorer slår til vil 120 000 asylsøkere komme til Norge i 2016.

Olga Stokke og Tron Strand gjør en sammenligning med barnefødsler i Norge som er 59 000.

Hva dette vil  koste Norge i kroner og øre skrives det ikke noe om. Om 120 000 asylsøkere i året vil bli en normaltilstand nevnes heller ikke. Ikke stilles det spørsmål om en slik demografisk endring er gunstig for oss som bor her fra før sett ut fra et kulturelt synspunkt.

flybilde_stavanger_534

Befolkningen vokser som følge av innvandringen, men boligbyggingen i Norge stuper.

For å sette det hele i et veldig konkret perspektiv så vil disse 120 000 asylsøkerne, om vi plasserer dem på et sted, være en by på størrelse med Stavanger. Det er grunn til å anta at de fleste får bli og at en del familiegjenforeninger blir innfridd.

Hørte vi noen prate om bærekraftig utvikling?

Politiets utlendingsenhet (PU) og Utlendingsdirketoratet (UDI) anser, ifølge tilleggsproposisjonen, at et sannsynlig scenario for 2016 er 30.000- 50.000 asylsøkere. Dette anslaget forutsetter tiltak i Europa og overfor Tyrkia, som vil begrense tilstrømningen til Europa. Men hvis alle faktorer slår til, anslår de at det kan komme opp mot 120.000.

Til sammenlikning ble det født 59.000 barn i Norge i 2014. Den anslåtte ankomsten av asylsøkere i 2015 og 2016 vil øke den norske befolkningen med om lag 1¼ pst.

Saksbehandlingstiden for en byggesøknad er i gjennomsnitt på 280 dager i Norge. Det er den lengste saksbehandlingstiden i Europa.

– Utviklingen tyder på at den gryende optimismen etter finanskrisen har snudd. Utfordringene i oljebransjen kan være en av de utslagsgivende faktorene for at byggeaktiviteten bremser, sier Stig W. Seljeseth, adm. direktør i det statlige informasjonsselskapet Ambita, til Finansavisen.

fvn.no  Dagbladet